Media 2030 -tutkimuksissa selvitetään muun muassa mediatyöntekijöiden hyvinvointia ja livejournalismia. Apuraha myönnettiin myös Oulun seksuaalirikosuutisoinnin tutkimukseen.

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus päätti vuosikokouksessaan 28.3. jakaa suunnattuun Media 2030 -hakuun varatut apurahat kolmelle tutkimusryhmälle. Professori Mikko Villin johtama Media Work 2030 -hanke sai 240 000 euron apurahan. ”Pidän erityisen tärkeänä, että pääsemme tutkimaan sitä, miten mediatyöntekijöiden hyvinvointia ja kompetensseja voidaan tukea mediaorganisaatioissa. Digitaalinen murros ei ole haaste vain mediayrityksille ja -organisaatioille vaan myös yksittäisille työntekijöille”, sanoo Villi. Tutkimushanke on Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen.

Vaasan yliopiston InnoLabin johtajan, VTT Mari K. Niemen johtama Mediamaiseman levottomuus –hanke sai 150 000 euron apurahan. Tutkimuksessa selvitetään uusien teknologioiden vaikutuksia journalismin yleisösuhteeseen ja liiketoimintamalleihin.

Livejournalismin voima – oivalluksista sovelluksiin -hanke sai säätiöltä 130 000 euron apurahan. Tutkimus perehtyy tapahtumiin, joissa toimittaja esittää ennalta käsikirjoittamansa journalistisen sisällön läsnä olevalle yleisölle, ­ja selvittää tällaisen livejournalismin antia median tulevaisuudelle.  Hankkeen toteuttavat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos ja Helsingin Sanomien Musta laatikko -tuotantoryhmä.

Säätiö käynnisti syksyllä kaksivaiheisen Media 2030 -haun. Tutkijoilta pyydettiin ideoita median tulevaisuuden kannalta keskeisistä tutkimusaiheista ja -ongelmista.

Lisäksi hallitus päätti torstaina viidestä muusta apurahasta, yhteensä 446 800 euroa. Näissä tutkimuksissa selvitetään mm. miten suomalaismedia selviytyi Oulun seksuaalirikosskandaalin uutisoinnista, miten politiikan- ja taloustoimittajat arvioivat talouspoliittisen asiantuntijatiedon luotettavuutta sekä  data- ja algoritmilähtöisten mediakäytäntöjen vaikutuksia journalismiin.

Kaikki myönnetyt apurahat: https://www.hssaatio.fi/myonnetyt-apurahat/

Lisätietoja:

Professori Mikko Villi, Jyväskylän yliopisto, 050 365 5436, mikko.villi@jyu.fi
Johtaja Mari K. Niemi, Vaasan yliopiston InnoLab, 050 350 3509, mari.k.niemi@uwasa.fi
Riikka Haikarainen, 040 821 5060 , riikka.haikarainen@iki.fi (Livejournalismin voima -hanke)
Yliasiamies Ulla Koski, 040 731 1507, ulla.koski@hssaatio.fi