L1010257_Medium

Professori Sverker Gustavsson, Anders Chydenius säätiön varapuheenjohtaja; Janne Virkkunen, Helsingin Sanomien päätoimittaja ja International Press Instituten (IPI) puheenjohtaja ja Jacob Söderman, Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja ja entinen Euroopan oikeusasiamies.

 Helsingin Sanomain Säätiö ja Anders Chydenius -säätiö järjestivät 2. joulukuuta kolmantena perättäisenä vuotena Tietämisen vapauden päivän seminaarin. Merkkivuoden 1809 kunniaksi seminaari pidettiin Tukholmassa, jossa yhteistyökumppanina oli Dagens Nyheter.  Tämänvuotisen seminaariin teemana oli Chydeniuksen perintö ja sen vaaliminen. Teemaan kuulijoita johdatteli Ruotsin entinen hovioikeuden presidentti ja oikeuskansleri 

Johan Hirschfeldt. Hirschfeldt käsitteli puheessaan vuoden 1766 painovapausasetuksen taustoja ja merkitystä Ruotsin myöhemmälle lainsäädännölle. Kansanedustaja Jacob Söderman kertoi, kuinka hän Euroopan oikeusasiamiehenä toimiessaan vei Euroopan parlamenttiin Chydeniuksen oppeja avoimuudesta ja julkisuusperiaatteista.

Päivän toinen teema käsitteli lehdistövapauden ja julkisuusperiaatteiden kohtaamia haasteita. Helsingin Sanomain Säätiön hallituksen puheenjohtaja, vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen korosti puheenvuorossaan, että vaikka asiat Pohjoismaissa sananvapauden suhteen ovatkin moneen muuhun maahan verrattuna hyvin, median tulee olla jatkuvasti valppaana erilaisten rajoituspyrkimysten varalta. Huolestuttavana Virkkunen piti valmisteilla olevaa esitutkintalain muutosta, jossa pyritään selvästi heikentämään toimittajien lähdesuojaa. Julkisuusperiaatteen Virkkunen totesi olevan demokratian kulmakiviä.

Ruotsin lehdistöasiamies Yrsa Stenius kertoi lehdistön itsesääntelyn toimivan Ruotsissa hyvin. Hän totesi sen olevan myös lehdistön oman edun mukaista: näin voidaan välttää lainsäätäjän suurisuuntaista puuttumista lehdistön ja yleisön välisiin asioihin. Internetin itsesääntelyä Stenius piti ongelmallisena. Vakiintuneet mediatalot pitävät Steniuksen mukaan huolen siitä, etteivät ne julkaise asiattomia kirjoituksia ja kuvia sivuillaan, mutta internetissä ei ole mahdollista poistaa yksittäisten ihmisten epäasiallisia ja loukkaavia kirjoituksia. Nationalmuseumissa pidettyyn seminaariin osallistui kuutisenkymmentä henkilöä.