panelistit_Medium

Vasemmalta oikealle: professori Risto Kunelius, Tampereen yliopisto; tutkijat Mari K. Niemi ja Ville Pitkänen, Turun yliopisto; politiikan toimittaja Leena Sharma, Suomen Kuvalehti ja kansanedustaja Eero Heinäluoma, SDP. Kuva: Eva Persson
Pernaa_Medium

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi dosentti Ville Pernaa, Turun yliopisto. Kuva: Eva Persson

Kysymys median vallasta ja politiikan journalismin nykytilasta synnytti vilkkaan keskustelun tutkijoiden ja toimittajien välillä Päivälehden museossa 30.11. pidetyssä seminaarissa. Järjestyksessä 13:nnessa säätiön pitämässä seminaarissa Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikkö ja Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskus julkaisivat aihetta käsittelevät loppuraportit.

Tampereen yliopistossa valmistuneesta Media vallan verkoissa -tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaiset päättäjät uskovat mediajulkisuuden vaikuttavan omaan vaikutusvaltaansa. Sen sijaan he eivät myönnä median juurikaan vaikuttavan omiin ratkaisuihinsa. Tutkimuksessa haastateltiin kuuttakymmentä suomalaista päättäjää eri yhteiskuntasektoreilta ja analysoitiin 419 päättäjän antamia vastauksia median valtaa koskevaan kyselyyn.

Turun yliopistossa laadittu Politiikan journalismin tila Suomessa -tutkimus vahvistaa käsityksiä eri tiedotusvälineiden erilaisista politiikan journalismin painotuksista. Television politiikan journalismissa korostuu talous, päivälehdet kiinnittävät huomiota poliittisen järjestelmän toimintaan, kun taas iltapäivälehdissä korostuu kriittisyys puolueiden ja poliitikkojen toimintaa kohtaan sekä toisaalta poliitikkojen yksityiselämä.

Tutkimuksesta selviää myös, että poliitikon näkyvyys mediajulkisuudessa määräytyy pääosin henkilön aseman perusteella. Etenkin pääministeri nauttii Suomessa vertaansa vailla olevasta medianäkyvyydestä: Matti Vanhanen saa tv:ssä ja suurimmissa päivälehdissä näkyvyyttä kaksi kertaa niin paljon kuin toiseksi tullut Jyrki Katainen ja kolme kertaa niin paljon kuin Tarja Halonen.

Tutkimuksia kommentoinut SDP:n kansanedustajan Eero Heinäluoman mielestä politiikan journalismia uhkaa nopeuden vaatimus, joka usein voittaa taustojen selvittämisen. Hänen mielestään myös ns. sopuli-ilmiö on mediassa lisääntynyt. Heinäluoma oli tutkijoiden kanssa eri mieltä päivälehtien viihteellistymisestä: Heinäluoma oli havainnut perinteisten päivälehtien kirjoittavan entistä enemmän esimerkiksi poliitikkojen yksityiselämästä.

Seminaarin toinen kommentaattori, Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Leena Sharma näki poliitikkojen ja toimittajien suhteissa tapahtuneen viime aikoina selvää muutosta. Erityisesti nuoret toimittajat eivät enää kaveeraa entiseen tapaan poliitikkojen kanssa, mikä on saanut heidät kirjoittamaan politiikasta entistä kriittisemmin.

Linkit julkaisuihin:
Politiikan journalismin tila Suomessa
Media vallan verkoissa