Helsingin Sanomain säätiö on jakanut apurahoja muun muassa Twitter-julkisuutta ja NSA-vuotoa koskevaa journalismia käsitteleviin tutkimuksiin.

Suurimman osan apurahapotista korjasi Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikkö. Yksikkö sai apurahaa kolmeen eri tutkimukseen. Yksikön professori Risto Kunelius sai apurahat kahteen tutkimukseensa, yhteensä 260 000 euroa. Kolmas Tampereelle myönnetty apuraha menee professori Iiris Ruohon tutkimukseen.

Kaksi muuta apurahaa säätiö myönsi ammattikorkeakoulu Haaga-Helialle ja Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle. Haaga-Helia sai apurahaa konfliktijournalismin opetukseen. Helsingin yliopisto sai apurahaa sananvapausseminaarin järjestämiseen.

Yhteensä apurahoja myönnettiin noin 430 000 eurolla.

Aamulehti 19.9.2013