Valokuvat: Ida Pimenoff

Chydeniuksen avoimuusmitali myönnettiin Faktabaarille, joka on joukkoistamista hyödyntävä faktantarkistuspalvelu.  Mitali myönnettiin Anders Chydenius -säätiön, Helsingin Sanomain Säätiön ja John Nurmisen Säätiön järjestämässä Tietämisen vapauden päivän seminaarissa 30.11.2018. Tilaisuus liittyi julkisuusperiaatteen pioneerin Anders Chydeniuksen aikaansaaman painovapausasetuksen (2.12.1766) vuosipäivän viettoon.

Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Liikanen ja varapuheenjohtaja Björn Vikström toteavat perusteluina, että Avoin Yhteiskunta ry:n ylläpitämä Faktabaari on estänyt perättömän tiedon käyttöä vaikuttamistoiminnassa ja tukenut avointa yhteiskuntaa ja faktapohjaista julkista keskustelua Suomessa ja Euroopassa sekä viimeisen viiden vuoden aikana järjestettyjen vaalien yhteydessä toteutetun faktantarkistuspalvelun avulla että faktantarkastustoimijoiden eurooppalaisen yhteistyön edistämisen kautta.

Päivälehden museossa pidetyssä seminaarissa keskusteltiin disinformaation haasteista. Euroopan komission viestintäpääosaston suomalainen pääjohtaja Timo Pesonen puhui EU:n vastauksista disinformaation haasteeseen.Valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Päivi Anttikosken puheenvuoron aiheena oli Suomi ja informaatiovaikuttaminen. Hän muistutti, että ilman suomalaista hyvää peruskoulua ei ole sivistystä, johon pohjautuu myös valeuutisten käsittelytaito.

Päivi Anttikoski.

Paneelikeskustelussa keskusteltiin siitä, miten yhdistää vastuullinen tiedonvälitys ja vapaa mielipideilmaisu. Keskustelijoina olivat EU:n ulkosuhdehallinnon suomalainen asiantuntija Anneli Ahonen, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila ja Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi. Puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Unna Lehtipuu.

Seppo Knuuttila, Kaius Niemi, Anneli Ahonen ja Unna Lehtipuu.