Helsingin Sanomain Säätiö pyytää ehdotuksia Tiedettä suomeksi -palkinnon saajiksi. Toista kertaa jaettavan palkinnon tarkoituksena on tukea viestinnän alalla tehtävää suomenkielistä tieteellistä julkaisemista ja nostaa sen arvostusta.

Palkinto voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, kustantamolle tai muulle yhteisölle. Palkinnon myöntämisen edellytyksenä on, että palkittava taho on julkaissut viestinnän alaa koskevia korkeatasoisia julkaisuja suomeksi tai muuten edistänyt alan suomenkielistä julkaisemista vuosina 2020–2021. Palkintoa ei voida myöntää kääntäjille tai käännöksille.

Palkinnon suuruus on 25 000 euroa. Palkinto voidaan jakaa korkeintaan kolmen saajan kesken ja se myönnetään 30.4.2022 mennessä tulleiden ehdotusten pohjalta.

Jos palkintoehdotus on tieteellinen julkaisu, sen voi lähettää joko digitaalisena tai painettuna. Muista ehdokkaista pyydetään tekemään vapaamuotoinen esitys. Ehdotukseen tulee liittää perustelut palkinnon myöntämiselle.

Palkinnon voittaja julkistetaan touko-kesäkuussa 2022.

 

Lisätietoja ja ehdotukset palkittavista:

Yliasiamies Ulla Koski, puh. 040 7311 507, ulla.koski@hssaatio.fi

tai

Helsingin Sanomain Säätiö
PL 367
00101 Helsinki

 

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat

säätiön varapuheenjohtaja, professori Pirjo Hiidenmaa

professori Ulla-Maija Forsberg

professori Hannu Nieminen

yliasiamies Ulla Koski

 

Helsingin Sanomain Säätiö jakaa Tiedettä suomeksi -palkinnon joka toinen vuosi. Ensimmäisen kerran palkinto myönnettiin vuonna 2020 ja se jaettiin kolmen saajan kesken.

https://www.hssaatio.fi/tiedetta-suomeksi-palkinto-kolmelle/