Erikoistutkijat, VTT Ville Pitkänen ja VTT Mari K. Niemi, Turun yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus .
Erikoistutkijat, VTT Ville Pitkänen ja VTT Mari K. Niemi, Turun yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus. Kuva: Ida Pimenoff
Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimituksen esimies Marko Junkkari. Kuva: Ida Pimenoff.
Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimituksen esimies Marko Junkkari. Kuva: Ida Pimenoff.

Ketkä esiintyvät julkisuudessa asiantuntijoina? Millainen on toimittajien mielestä hyvä asiantuntija? Entä minkälaisia kokemuksia tutkijoilla on yhteistyöstä median kanssa?

Muun muassa tällaisia kysymyksiä selvittivät Turun Eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkijat Mari K. Niemi ja Ville Pitkänen tutkimuksessaan Asiantuntijuus mediassa. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin Päivälehden museossa järjestetyssä seminaarissa maanantaina 10.11.

Hankkeessa käytiin läpi laaja media-aineisto, tehtiin kyselytutkimus tutkijoille ja haastateltiin eri medioiden uutis- tai toimituspäälliköitä.

Tutkimuksesta käy ilmi, että asiantuntijoiden rooli medioissa on erittäin keskeinen. Eniten asiantuntijoina käytetään yliopistotutkijoita, toiseksi eniten virkamiehiä.

Yllätyksenä tutkijoille tuli asiantuntijoiden sukupuoli: peräti 72 % julkisuudessa esiintyvistä asiantuntijoista on miehiä. Tilaisuudessa kommentaattorina ollut Helsingin Sanomain politiikan ja talouden toimituksen esimies Marko Junkkari lupasikin, että lehti kiinnittää asiaan jatkossa huomiota ja pyrkii korjaamaan tilanteen.

Professori Päivi Korpisaari kertoi, että yksi syy asiantuntijaksi suostumiseen on halu oikaista julkisuudessa olevaa virheellistä tietoa. Hän totesi, että jo yliopistolaissa on maininta tutkijan velvollisuudesta edistää tutkimustulosten julkituomista ja olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Yleisökeskustelussa tuli esiin myös tarve kouluttaa tutkijoita asiantuntijuuteen ja debatointiin.

Seminaarin avasi yliasiamies Heleena Savela. Hän kertoi, että tilaisuus oli järjestyksessä jo 36. Helsingin Sanomain Säätiön tukemiensa hankkeiden ympärille järjestämä seminaari.

 

Ville Pitkäsen blogi aiheesta