Helsingin Sanomain Säätiö lahjoitti jo kolmannen kerran peräkkäin Helsingin Sanomain vuosikerran uusille ylioppilaille. Lahjoituksia oli tänä vuonna 423 kappaletta.

Vuosikerran myötä säätiö haluaa kannustaa nuoria hankkimaan tietoa sanomalehdestä ja vaalimaan hyvää äidinkielen taitoa.

Vuosikerta myönnettiin tänä keväänä kirjoittaneelle ylioppilaalle, joka on osoittanut syvää kiinnostusta äidinkielen oppimista kohtaan sekä erinomaista kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Vuosikerta lahjoitettiin jokaiseen suomalaiseen lukioon. Lahjalehden saajan valitsi kunkin lukion äidinkielen opettaja.