Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
Yliopistotutkija Heikki Heikkilä ja väitöskirjatutkija Jari Väliverronen

Wikileaks ja journalismi uudessa informaatioekosysteemissä

Loppuraportti (pdfI