Tehokasta lääkettä median murrokseen

Jo lähes 130 suomalaista toimittajaa on 10 vuoden aikana päässyt säätiön stipendillä opiskelemaan kansainvälisissä huippuyliopistoissa.

Säätiö perusti vuonna 2008 toimittajastipendiohjelman, jonka tarkoituksena oli kehittää toimittajien ammattitaitoa ja saada ammattikuntaan alan kansainvälistä osaamista.

Jatkokoulutusohjelma alkoi yhteistyöllä Oxfordissa toimivan Reuters-instituutin, Berliinin Freie Universitätin ja Kaliforniassa sijaitsevien UC Berkeleyn ja Stanfordin yliopistojen kanssa. Vuosien mittaan olemme laajentaneet ohjelmaamme Kiinaan, Venäjälle ja Tanskaan.

Säätiön stipendit on suunnattu toimittajille, jotka ovat uransa keskivaiheilla. Heidän aiemmista opiskeluistaan on todennäköisesti jo vuosia, ja työelämä vakiintunutta, mutta kiireistä. Säätiö haluaa tarjota toimittajille mahdollisuuden irtautua arjen työstä, oppia uutta ja tutustua kollegoihin eri puolilta maailmaa.
Säätiön stipendiohjelmat on valittu siten, että ne sopivat eri taustoista tuleville ja eripituisia aikoja opintoja haluaville. Osaan paikoista ei vaadita mitään perusopintoja, osaan tarvitaan jopa maisterin tutkinto. Opinnot kestävät kolmesta viikosta kokonaiseen akateemiseen vuoteen.

Kun ohjelmaa suunniteltiin, ajatuksena oli myös jatkaa vuonna 1967 perustetun Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulun perinnettä. Kun Sanoman toimittajakoulu aloitti, harvalla toimittajalla Sanomissa tai missään muussakaan lehtitalossa oli journalistista koulutusta. Toimittajat tulivat alalle suoraan koulun penkiltä tai takana oli korkeintaan muutamia vuosia yliopisto- tai muita opintoja. Kesken jääneitä opintoja pidettiin jopa ylpeilyn aiheina, sillä ”niiden katsottiin todistavan, ettei ihminen ollut liian virkamiesmäinen tai peräti alalle soveltumaton teoreetikko”, kuten koulun rehtorinakin toiminut Kristiina Ritvos kirjoittaa Toimittajakoulu 1967–2007 -teoksessa.

Ajat ovat noista päivistä kovasti muuttuneet: säätiön toimittajastipendin hakijat ovat korkeasti koulutettuja, kielitaitoisia ja erittäin motivoituneita oppimaan lisää – myös niitä teoreettisia aineita. Tähän mennessä jo 17 toimittajaa on suorittanut stipendiaattivuotenaan maisterin tutkinnon. Monelle tutkinto on jo toinen korkeakoulututkinto.

Stipendiaatit ovat kertoneet, että opiskelu ulkomailla on avannut uusia näkökulmia ja antanut tuoreita ajatuksia. Se on syventänyt heidän osaamistaan ja asiantuntijuuttaan, tartuttanut ajatuksen jatkuvan oppimisen tärkeydestä. Erään stipendiaatin mukaan stipendiohjelma on tarjonnut ”tehokasta lääkettä median murrokseen”.

Säätiön toimittajastipendit ovat kaikkien suomalaisten toimittajien haettavissa. Stipendin saajia valitessaan säätiö haluaa varmistaa, että lähtijät ovat tasapuolisesti eri mediataloista ja eri puolilta Suomea. Stipendejä myönnetään myös freelance-toimittajille. Ohjelman perustamisesta alkaen oli selvää, että haluamme kannustaa myös perheellisiä lähtemään maailmalle ja siksi myönnämme korotettuja stipendejä perheen kanssa muuttaville.

Tähän mennessä säätiön stipendin turvin jo lähes 130 suomalaistoimittajaa on päässyt opiskelemaan kansainvälisiin huippuyliopistoihin. Tänä vuonna tämä mahdollisuus avautuu jälleen uusille lähtijöille, kun kymmenkunta stipendiaattia suuntaa maailmalle.

Yksi stipendiaattien opinahjoista on arvostettu Columbian yliopiston journalismikoulu New Yorkissa. Sama koulu, jota aikoinaan kävi jo Sanoman toimittajakoulun ”isä”, ministeri Aatos Erkko.

Teksti: Ulla Koski | Kuva: Matilda Gronow