Kuva: Ida Pimenoff

Helsingin Sanomain Säätiön suunnattu haku kriisiajan viestinnästä ja journalismista on edennyt toiseen vaiheeseen. Haun ensimmäinen vaihe päättyi 3.5.2021, ja säätiö sai yhteensä 15 hakemusta. Kiitos kaikille hakijoille!

Säätiö on pyytänyt jatkohakemuksen viidestä hankkeesta. Rahoituspäätökset säätiön hallitus tekee syyskuussa.

Säätiö on siirtymässä kaksivaiheiseen hakumenettelyyn. Suunnattuja hakuja ajankohtaisista aiheista säätiö järjestää myös jatkossa. Säätiön hallitus päättää apurahoista noin kolme kertaa vuodessa.

Lisätietoja: yliasiamies Ulla Koskiulla.koski@hssaatio.fi.