Suomen Moskovan suurlähetystössä julkaistiin torstaina 13.11.2008 suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden loppuraportti  Russia Media 2007: Competition and Convergence. Tutkimuksen rahoitti Helsingin Sanomain Säätiö.

Julkistamistilaisuus pidettiin suurlähetystön salissa, jonne oli kokoontunut noin 50 asiasta kiinnostunutta toimittajaa, opiskelijaa ja asiantuntijaa. Avajaispuheessaan suurlähettiläs Matti Anttonen loi katsauksen Venäjän mediaan. Erityisesti hän kiinnitti huomiota Venäjän aikakauslehdistön nopeaan kasvuun ja alan ulkomaisten kustantajien merkittävään panokseen.

Professori Elena Vartanova Moskovan yliopiston Journalistisesta tiedekunnasta ja professori  Hannu Nieminen Helsingin yliopiston Viestinnän laitokselta kertoivat tutkimuksen tavoitteista. Tarkoituksena oli kartoittaa Venäjän mediateollisuuden ja mediamarkkinoiden nykyinen rakenne ja pohtia kasvavien mainosmarkkinoiden roolia, varsinkin uuden mediateknologian näkökulmasta. Tutkimuksessa haettiin vastauksia mm. kysymyksiin, miten mainonta muuttaa nykyisiä kansallisia, alueellisia ja paikallisia markkinoita sekä miten lisääntyvä kilpailu vaikuttaa median käyttötapoihin.

Suomen osuuden esitti tutkija Minna-Mari Salminen. Hän tarkasteli osuudessaan asiantuntijahaastattelujen tuloksia, jotka koskivat suomalaisten ja englantilaisten käsityksiä Venäjän mediasta ja sen tulevaisuudesta. Venäläistä tutkimusta esitelleet professorit Irina Fomicheva ja Ljudmila Reznyanskaja pohdiskelivat modernisaation vaikutusta Venäjän mediakehitykseen. Tutkija Anna Chukseeva esitteli Jekaterinburgin esimerkkitapausta Venäjän mediakentässä. Tulevaisuuden näkymiä arvioi tutkija Sergei Smirnov. Hän korosti Venäjän mediamarkkinoilla näkyvää huomattavaa mainonnan osuuden kasvua, fuusioitumista ja median jättiyhtiöiden määräysvaltaa.

Lopuksi Helsingin Sanomain Säätiön yliasianmies Heleena Savela kiitti suurlähetystöä tilaisuuden järjestämisestä ja tutkimusryhmää korkeatasoisesta tutkimusraportista. Yli vuoden kestäneen tutkimushankkeen aikana ryhmä on seminaarien ja tapaamisten kautta hitsautunut tiiviiksi ryhmäksi. Tuloksena se on tuottanut uutta, korkeatasoista tieteellistä tietoa alan tutkijoiden ja muiden toimijoiden käyttöön.