Tietmisen_vapauden_ryhmkuva_Medium

Presidentti Mauno Koivisto, Ruotsin EU-ministeri Cecilia Malmström, Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja Gustav Björkstrand, Etyjin mediavaltuutettu Miklos Haraszti, eurooppaministeri Astrid Thors ja Access Info -järjestön toiminnanjohtaja Helen Darbishire.
Kuva: Marja Airio
Tietmisen_vapauden_Savela_Koivisto_Bjorkstrand_Medium

Yliasiamies Heleena Savela, presidentti Mauno Koivisto ja Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja Gustav Björkstrand.
Kuva: Marja Airio
Tietmisen_vapauden_Mustonen_ja_Virkkkunen_Medium

Anders Chydenius -säätiön asiamies Juha Mustonen ja Helsingin Sanomain Säätiön hallituksen puheenjohtaja, vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen. Kuva: Marja Airio
Tietmisen_vapauden_oma_porukka_Medium

Helsingin Sanomain Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Hohti, asiamies Ulla Koski, yliasiamies Heleena Savela ja hallituksen puheenjohtaja Janne Virkkunen. Kuva: Marja Airio

Suomalais-ruotsalainen ”Tietämisen vapaus Euroopassa” -seminaari järjestettiin tiistaina 2. joulukuuta Päivälehden museossa. Seminaarin järjestivät Anders Chydenius -säätiö ja Helsingin Sanomain Säätiö. Seminaarissa puhuivat Eurooppaministeri Astrid Thors, Ruotsin EU-ministeri Cecilia Malmström ja Etyjin mediavaltuutettu Miklos Haraszti.

Paneelikeskustelua johti pääsihteeri Kristiina Kouros Ihmisoikeusliitosta.  Keskustelijoina olivat Miklo Harasztin lisäksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimittaja Kari Huhta Helsingin Sanomista ja pääkirjoitustoimittaja Barbro Hedvall Dagens Nyheteristä. Seminaaria isännöivät säätiöiden hallitusten puheenjohtajat Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen ja Porvoon piispa Gustav Björkstrand.

Suomen eurooppaministeri Astrid Thors totesi puheenvuorossaan, ettei tiedosta ole puutetta, pikemminkin päinvastoin. Vaikeus on siinä, kuinka löytää tiedon paljaudesta se tärkeä tieto; erottaa olennainen epäolennaisesta. Lisäksi Thors pohti sitä, kuka kantaa vastuun siitä, ettei moni tärkeä asia koskaan tule julki ja päivänvaloon vaan jää kokonaan käsittelemättä.

Ruotsin EU-ministeri Cecilia Malmström painotti omassa puheenvuorossaan avoimuuden tärkeyttä julkisen vallan uskottavuuden, legitimiteetin ja tehokkuuden ylläpitämisessä.  Malmström korosti tutkimusten osoittavan, että mitä avoimempi hallintokulttuuri maassa vallitsee, sitä alhaisempaa on korruptio. Suomi ja Ruotsi, joilla molemmilla on jo pitkät perinteet avoimuudessa, ovat esimerkkimaita avoimuudesta.  Ministeri Malmström huomautti myös, että Euroopan Unioni on tällä hetkellä avoimempi kuin koskaan, mutta työtä toki riittää edelleen.

Etyjin mediavaltuutettu Miklos Haraszti käsitteli puheessaan median mahdollisuuksia saada tietoa. Hän kertoi Etyj-maissa tehdystä tutkimuksesta, jossa yllättäen ilmeni mm. että lähteiden suojelemisessa on yllättäen eniten ongelmia vanhoissa demokratioissa. Yhtenä syynä tähän hänen mukaansa saattaa olla tutkivan journalismin vähyys tai puute uusissa demokratioissa.

Tilaisuuden päätteeksi luovutettiin Chydenius-mitali ”kansainvälisesti merkittävästä toiminnasta Anders Chydeniuksen avoimuusperiaatteiden hyväksi”. Nyt toista kertaa jaettavan mitalin luovutti Anders Chydenius –säätiön hallituksen puheenjohtaja, piispa Gustav Brjökstrand sekä säätiön kannatusyhdistyksen puheenjohtaja, Kokkolan kaupunginjohtaja Antti Isotalus. Mitali myönnettiin Etyjin mediavaltuutettu Miklos Harasztille.

Myöntämisperusteissa todettiin, että Haraszti on pitänyt julkisuusperiaatteen edistämistä keskeisesti esillä työssään. Hänen johdollaan Etyj on selvittänyt laajasti julkisuuslainsäädännön tilannetta Etyj-maissa, mikä on tukenut lainsäädännön kehittymistä etenkin Keski- ja Itä-Euroopan valtioissa sekä IVY-maissa.

Haraszti on toiminut myös kirjailijana, toimittajana, ihmisoikeusaktivistina ja yliopistoprofessorina. Etyjin mediavaltuutettu hän on ollut vuodesta 2004 lähtien.