Ilkka2_nettikoko

Tuottaja Iikka Vehkalahti on valittu seuraavaksi journalistiikan vierailijaprofessoriksi Tampereen yliopiston Tiedotusopin laitokselle. Vehkalahti aloittaa vuoden mittaisessa tehtävässään elokuussa 2011. Vehkalahti keskittyy erityisesti journalistisen tv-dokumentin kehittämiseen. 

Iikka Vehkalahti on työskennellyt vuodesta 1998 Yleisradiossa monista palkituista dokumenteistaan tunnetun Dokumenttiprojektin tuottajana. Tänä aikana hän loi mm. kansainvälisesti tunnetun Steps For The Future -projektin ja oli yksi Miksi demokratia -sarjan päätuottajista. Ennen Dokumenttiprojektia Vehkalahti ohjasi ja tuotti lukuisia dokumentteja sekä työskenteli free lance-toimittajana ja luennoitsijana sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on saanut valtion tiedonjulkistamispalkinnon ja  kirjoittanut yhdessä Don Edkisin kanssa alan opetustyössä kansainvälisesti käytetyn Steps by Steps -kirjan. Hän on opiskellut Tamperen yliopistossa suorittaen mm. Teatteritaiteen tutkinnon Draamastudiossa. 

Vierailijaprofessorin tehtävän on lahjoittanut Tampereen yliopistolle Helsingin Sanomain Säätiö, ja sen tavoitteena on lähentää toisiinsa journalistiikan kentän ammattilaisten kokemusta sekä journalismin opetusta ja tutkimusta. Tehtävään valitaan omalla alallaan ansioituneita journalisteja, jotka pystyvät antamaan merkittävän panoksen alansa ja sen opetuksen kehittämiseen. 

Tehtävää ovat aikaisemmin hoitaneet päätoimittaja Hannu Olkinuora, toimittaja Heikki Hellman, ja toimituspäällikkö Hanna Rajalahti. Tällä hetkellä vierailijaprofessorina toimii ulkoasupäällikkö Hannu Pulkkinen.