TIEDOTE

Uutisraivaajakilpailu käynnistyy neljännen kerran syksyllä 2016.

Säätiön hallitus myönsi apurahoja 767 765 euroa viidelle hankkeelle.

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus on varannut 300 000 euroa neljännen Uutisraivaaja-innovaatiokilpailun rahoittamiseen. Kilpailu käynnistyy syksyllä 2016.Kilpailun tavoitteena on löytää tiedonvälitykseen ja journalismiin uusia toimintatapoja ja menestyviä liiketoimintamalleja.

Aiempien vuosien tapaan kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa jatkoon valittaville kilpailijoille myönnetään rahoitusta hankkeensa jatkojalostamiseen. Voittaja tai voittajat valitaan jatkoon päässeiden joukosta syksyllä 2017. Voittaja voi saada jopa 250 000 euroa hankkeensa toteuttamiseen.

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus myönsi vuosikokouksessaan 17.3.2016 apurahoja kaikkiaan 767 765 euroa viidelle hankkeelle. Kaksi hanketta sai 150 000 euron suurapurahan. Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteishankkeessa Tieto ja tunteet pakolaiskeskustelussa selvitetään pakolaiskriisiin liittyvää mediajulkisuutta ja tutkitaan mm. pakolaisiin liittyvien huhujen ja väärän tiedon muotoja. Tutkimusta johtavat professori Kaarina Nikunen (TAY) ja dosentti Mervi Pantti (HY). Toinen jättiapuraha myönnettiin professori Pirjo Hiidenmaan johtamalle tiedeviestinnän alaan kuuluvalle tutkimukselle. Tiede kertomuksena, tutkija kertojana -hankkeessa tarkastellaan tieteellisen tiedon yleistajuistamista. Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineessa.

Kaikki myönnetyt apurahat

 

Uutisointia mediassa: