FM Jukka Varsaluoma, Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitokselta kertoo uutispelien suunnittelusta. Kuva: Ida Pimenoff FM Jukka Varsaluoma, Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitokselta kertoo uutispelien suunnittelusta. Kuva: Ida Pimenoff

Johtaja Sirpa Kirjonen Sanomalehtien Liitto. Kuva: Ida Pimenoff Johtaja Sirpa Kirjonen Sanomalehtien Liitto. Kuva: Ida Pimenoff

Maanantaina 13. lokakuuta Päivälehden museolla järjestettiin seminaari uutispeleistä. Jyväskylän yliopiston tutkijat Marko Siitonen, Jukka Varsaluoma sekä Sanna Launonen esittelivät Uutisia pelaamassa -tutkimuksen tuloksia.

Uutispelien tavoitteena on ollut motivoida uutisten lukijoita tai käyttää pelejä vaikuttamisen välineenä. Tutkimushanke on etsinyt vastauksia kysymyksiin, kuinka pelillistämistä on hyödynnetty journalismissa ja kuinka kohdeyleisö on ottanut vastaan ja tulkinnut pelillistettyä journalismia.

Tutkimuksessa haastateltujen henkilöiden mukaan uutissivustolla oleva uutispeli ei useimpien mielestä ole varsinaisesti uutinen, vaan koko ilmiötä tulkitaan ennemminkin pelinä. Tällöin esille nousevat uutisen totuudenmukaisen tiedon ja tarkkuuden sijaan muita peleille tyypillisiä ominaisuuksia, kuten viihteellisyys ja yksinkertaisuus. Haastateltavien käsityksissä uutispelien esittämä informaatio värittyy kyseenalaiseksi ja vähemmän totuudenmukaiseksi kuin perinteisempien uutisformaattien antama informaatio, sillä uutispelin ajatellaan yksinkertaistavan todellisuutta.

Tutkijat totesivat, että tärkeintä uutispeleissä on sisältö ja että se tukee haluttua sanomaa. Uutispelien tarkoitus on myös vaikuttaa ja herättää tunteita. Niiden avulla on mahdollista käsitellä vaikeita asioita joko havainnollisemmin tai yksinkertaisemmassa muodossa.

Helsingin Sanomien uutispäällikkö Esa Mäkinen kertoi uutispelin teosta datajournalismin näkökulmasta. Mäkinen korosti, että peleissä niin kuin journalismissakin ensiarvoisen tärkeää on, että faktat pitävät paikkansa. Hänen mielestään pelien kautta voidaan sanomalehtien nettisivuilla kertoa havainnollisesti vaikeistakin asioista.

Mäkinen muistutti myös, että uusien taiteiden, kuten pelien, muotoa pidetään vähempiarvoisena kuin vanhempia taidemuotoja. Tästä esimerkkinä hän mainitsi elokuvan, jonka arvostus taiteena on mediassa yhä usein jossakin taiteen ja viihteen välimaastossa.

Lue lisää uutispelit-sivustolta

Ylen uutinen tekstipohjaisesta uutispelistä ”vanhainkoti”