Rantanen_Medium

Professori Terhi Rantanen, London School of Economics ja seminaarin puheenjohtajana toimiva erikoistutkija Turo Uskali, Jyväskylän yliopisto. Kuva: Ida Pimenoff
Mediatutkimuksen_yleiskuvaa_Medium

Tutkimusjohtaja Pentti Raittila, Tampereen yliopisto; yliopistolehtori Johanna Sumiala, Helsingin yliopisto; dosentti Katja Valaskivi, Tampereen yliopisto (takana); professori Olli Kuivalainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto; erikoistutkija Ville Pernaa, Turun yliopisto ja professori (ma) Iiris Ruoho, Tampereen yliopisto.
Kuva: Ida Pimenoff
hellman_Medium

Professori Janne Seppänen, Tampereen yliopisto(edessä vasemmalla); professori Heikki Hellman, Tampereen yliopisto; OTT Sakari Huovinen, Kansainvälisen talousoikeuden instituutti (KATTI) ja professori Epp Lauk, Jyväskylän yliopisto.
Kuva: Ida Pimenoff
Pentikinen

 

Sanomalehtien liiton hallituksen puheenjohtaja Mikael Pentikäinen, professori Risto Kunelius, Tampereen yliopisto(edessä vasemmalla) ja professori Pertti Hurme, Jyväskylän yliopisto.
Kuva: Ida Pimenoff

Helsingin Sanomain Säätiö järjesti kaksipäiväisen kutsuseminaarin Mediatutkimuksen haasteet Sanomatalossa 8. – 9.6. Seminaariin oli kutsuttu media-alan tutkijoita ja asiantuntijoita keskustelemaan journalismin ja mediateollisuuden nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä pohtimaan, millaisia tutkimushankkeita nyt pitäisi aloittaa ja mitä ylipäänsä tulisi tutkia.

Kutsuvieraat osallistuivat maanantaina 8.6. Finlandia-talossa järjestettyyn International Press Instituten maailmankongressiin, jossa käsiteltiin kansainvälisen talouskriisin vaikutusta mediaan.

Seminaaripäivän alustajina toimivat Sanomalehtien liiton hallituksen puheenjohtaja Mikael Pentikäinen ja professori Terhi Rantanen, London School of Economics. Pentikäisen aiheena oli Sanomalehdet muutoksen kourissa. Hän pohti, millainen tutkimus auttaisi alaa tulevaisuudessa ja mitä vaikutuksia kansainvälisellä lamalla on journalismiin.

Terhi Rantasen alustuksen otsikkona oli Mitä olisi hyvä tutkia.  Rantanen puhui median kriisistä ja siitä kuinka medioiden kuluttajista on tullut median sisällön tuottajia.  Rantasen mukaan myös uutiset ovat kriisissä; uutisen muoto muuttumassa : ”Maailmassa, missä kaikki kelpaa uutiseksi ja kaikki muutetaan uutiseksi, mikä on informaation ja uutisen ero”. Mediatutkimuksen haasteita hänen mielestään ovat soveltavan tutkimuksen haluttavuus, nopeuden vaatimus, medioiden ja tutkimuksen globalisaatio sekä vertailevan tutkimuksen välttämättömyys.

Loppupäivän osallistujat ideoivat työpajoissa mahdollisia tutkimusaiheita ja jakautuivat ryhmiin pohtimaan mm. seuraavia aiheita syvällisemmin: Mediajärjestelmän muutos,sisäinen tuotanto, uudet teoriat ja käsitteet . Lopuksi ryhmien ideoista ja ajatuksista tehtiin yhteenveto ja sovittiin jatkotoimenpiteistä.  Tutkijoita seminaarissa oli mukana 24 ja seminaarin puheenjohtajana toimi erikoistutkija Turo Uskali Jyväskylän yliopistosta.