TAPAHTUMA

Median, viestinnän ja journalismin tutkijat tapasivat keskiviikkona 25.2 Päivälehden museossa.

Kirjoittaja: Ulla Koski
Valokuva ja videot: Ida Pimenoff

Professori Matti Sintonen.
Professori Matti Sintonen.

Median, viestinnän ja journalismin tutkijat tapasivat keskiviikkona 25.2 Päivälehden museossa. Helsingin Sanomain Säätiön järjestyksessä neljänteen tutkijaseminaariin osallistui viitisenkymmentä tutkijaa eri puolilta Suomea.

Säätiön tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja, professori Matti Sintonen esitteli kuulijoille tutkijoille lähetetyn kyselyn tuloksia. Kyselyssä suurimpia apurahansaajia oli pyydetty pohtimaan säätiön rahoituksen merkitystä suomalaiselle viestintätutkimukselle ja alan koulutukselle.

Vastauksista kävi selvästi ilmi säätiön suuri vaikutus koko alalle, sen kansainvälistymiselle ja työllisyydelle. Erityisesti säätiötä kiitettiin ketteryydestä ja mahdollisuudesta tarttua nopeasti ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin. Jatkossa säätiöltä toivottiin toisaalta lyhyiden pikkuprojektien tukemista, toisaalta lisää monivuotisten tutkimushankkeiden rahoittamista.

Seminaaripäivän muut puhujat olivat dosentti, VTT Reijo Sund Helsingin yliopistosta ja varajohtaja, YTT Tanja Aitamurto Stanfordin yliopistosta. Sund pureutui kiinnostavassa esityksessään yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen menetelmiin. Aitamurto toi seminaariin terveisiä yhdysvaltalaisen mediatutkimuksen trendeistä ja mediatutkijan arkipäivästä.

Helsingin Sanomain Säätiö perustettiin vuonna 2005. Toimintansa aikana säätiö on tukenut viestintään ja viestintäteollisuuteen liittyvää tutkimusta yhteensä 33 miljoonalla eurolla. Tukea on saanut 254 hanketta.