Päivälehden arkisto hakee vakituiseen työsuhteeseen

TUTKIJAA

Tutkijan ensisijaisena tehtävänä on kehittää pitkäaikaisesti säilytettävien sähköisten aineistojen arkistointia. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sähköisen arkistoinnin kokemusta ja/tai koulutusta. Hakijalta vaaditaan yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettua loppututkintoa ja ylempää arkistotutkintoa tai vastaavia opintoja sekä erinomaista historian tuntemusta.

Lisätietoja antaa Päivälehden arkiston johtaja Pekka Anttonen, puh. 0400 897 203.

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään 24.1.2013 mennessä Helsingin Sanomain Säätiöön osoitteella: sirpa.ervasti@hs.fi

Ilmoitus  (pdf)