Helsingin Sanomain Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja uransa keskivaiheilla oleville toimittajille ulkomailla tapahtuvia opintoja varten. 

Apurahat myönnetään Fudanin yliopistoon Shanghaissa Kiinassa, Oxfordin yliopistoon Britanniassa, Freie Universität Berlin -yliopistoon Saksassa ja World Press Institute -järjestön koulutusohjelmaan Yhdysvalloissa.

Lisäksi akateemisen tutkinnon suorittaneet voivat hakea stipendiä Yhdysvaltoihin UC Berkeleyn ja USC Annenberg School for Communication and Journalismin järjestämään vuoden kestävään toimittajien jatkokoulutusohjelmaan.

Stipendiaattiohjelmaan valittavilta toimittajilta edellytetään vähintään viiden vuoden toimittajakokemusta. Stipendiä voivat hakea kaikki ammattitoimittajat.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja opintosuunnitelmineen pyydetään lähettämään 31.10.2011 mennessä osoitteella: Yliasiamies Heleena Savela, Helsingin Sanomain Säätiö, PL 35, 00089 Sanoma.

Apuraha kattaa yliopistojen lukukausimaksut, matkakulut ja osan elinkustannuksista.

Lisätietoja:

Yliasiamies Heleena Savela, puh. 09–122 2610, heleena.savela@hs.fi

World Press Instituten osalta: päätoimittaja Kaius Niemi, puh. 040 771 3501, kaius.niemi@iltasanomat.fi 

Helsingin Sanomain Säätiö ei vastaa yliopistojen opetusohjelmissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista tai peruutuksista. Säätiö ei myöskään vastaa yliopistojen vaatimista kielikokeista tai juttunäytteiden kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista tai muista vastaavista kuluista.

Stipendiaateilta vaaditaan sitoumus apurahan käyttämisestä siihen tarkoitukseen, johon se on heille myönnetty. Lisäksi stipendiaatteja velvoitetaan kirjoittamaan säännöllisesti kuulumisiaan säätiön Stipendiblogiin (www.stipendiblogi.fi). Stipendiaattikautensa päätyttyä säätiölle tulee toimittaa loppuraportti suomen ja englannin kielellä. Raportit julkaistaan säätiön nettisivuilla.


Freie Universität Berlin 

Freie Universitätin Europäische Journalisten-Fellowships –ohjelma alkaa syksyllä 2012 ja kestää akateemisen vuoden. Valittavilta edellytetään saksan kielen taitoa. Hakemukseen tulee liittää lisäksi erillinen tutkimussuunnitelma. Tarkoituksena on vuoden aikana keskittyä journalismin opintoihin. Opinnot päättyvät kirjalliseen lopputyöhön.  

Stipendi maksetaan yliopiston kautta ja sen suuruus kuukaudessa on 1 500 euroa.

Tarkemmat tiedot ohjelmasta löytyvät osoitteesta: http://www.polsoz.fu-berlin.de/kommwiss/institut/journalistenkolleg/ejf/  


Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford  

Opinnot alkavat syksyllä 2012 ja kestävät lukuvuoden. Hakemukseen tulee liittää lisäksi erillinen alustava tutkimussuunnitelma, jota työstetään yhdessä Reuters Instituutin kanssa. Tarkoituksena on vuoden aikana keskittyä journalismin opintoihin. Opinnot päättyvät kirjalliseen lopputyöhön.  

Apurahan suuruus on 2 000 euroa kuukaudessa perheettömälle ja 3 000 euroa kuukaudessa perheelliselle. Tämän lisäksi säätiö vastaa yliopiston lukukausimaksuista.  

Lisätietoja: http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/  


World Press Institute 

World Press Instituten stipendi on tarkoitettu elokuun puolivälissä 2012 alkavaan, kahdeksan viikkoa kestävään riippumattomaan toimittajaohjelmaan. Sen aikana opiskellaan muun muassa tutkivaa journalismia, monikanavaista toimittamista sekä vieraillaan Yhdysvaltojen merkittävimmissä mediataloissa. Kansainvälinen stipendiaattijoukko matkustaa noin kuuteen osavaltioon ja tutustuu amerikkalaisen yhteiskunnan eri kerroksiin.  

Stipendiaatilta edellytetään sujuvaa englannin kielen taitoa, työnäytteitä, suosituskirjeitä sekä kolmea tiivistä kirjoitusta omasta työtaustasta ja hakemisen perusteista.  

Tarkemmat yksityiskohdat löytyvät osoitteesta: http://www.worldpressinstitute.org/apply.htm.

Sivustolta ladattava hakemuslomake liitteineen tehdään englanniksi ja lähetetään Helsingin Sanomain Säätiölle.  


UC Berkeley ja USC Annenberg School for Communication & Journalism, Yhdysvallat

Kyseessä on vuoden kestävä toimittajien jatkokoulutusohjelma. Opiskelijat näihin ohjelmiin valitaan yhteistyössä vastaanottavien yliopistojen kanssa.  

Apurahan suuruus on 40 000 euroa koko lukuvuodelle perheettömälle ja 60 000 euroa koko lukuvuodelle perheelliselle. Lisäksi säätiö vastaa yliopiston lukukausimaksuista.  

Lisätietoja UC Berkeley: http://www.journalism.berkeley.edu/program/vsp/
Lisätietoja USC Annenberg: http://annenberg.usc.edu/Prospective/Masters/Specialized.aspx  


Fudan University, Shanghai Kiina  

Kyseessä on vuoden kestävä jatkokoulutusohjelma. Opiskelijat opiskelevat Fudanin yliopiston alaisuudessa toimivan Nordic Centerin ohjauksessa.  

Stipendi kattaa elinkustannukset ja matkakustannukset. Lisäksi säätiö vastaa yliopiston lukukausimaksuista.   

Lisätietoja: http://www.nordiccentre.org/