Helsingin yliopisto,
Yleisen valtio-opin laitos
Dosentti Juri Mykkänen

Tiedostusvälineiden ylläpitämien vaalikoneiden merkitys

Tutkimuksessa analysoitiin vaalikoneiden käyttötapoja
ja selvitettiin niiden vaikutusta kansalaisten äänestyskäyttäytymiseen.

(lataa PDF)