Henrik Rydenfelt, Lähikuva-lehden Kaisa Hiltunen ja Maiju Kannisto sekä Maija Hirvonen, toinen Saavutettava viestintä -teoksen toimittajista, palkinnonjakotilaisuudessa Päivälehden museossa 15.6.2022. Kuva: Ida Pimenoff

Helsingin Sanomain Säätiön Tiedettä suomeksi -palkinto on jaettu kolmen saajan kesken.

Palkitut ja tuomariston perustelut palkinnon myöntämiseksi ovat:

Maija Hirvonen & Tuija Kinnunen (toim.): Saavutettava viestintä. Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä (Gaudeamus)
Palkintosumma: 10 000 euroa

Kirja käsittelee yhteiskunnallisesti tärkeää asiaa, viestinnän saavutettavuutta kaikille ihmisryhmille. Teos esittelee uutta monialaista tutkimustietoa, joka on toistaiseksi jäänyt vähälle huomiolle viestinnän tutkimuksessa. Se kartoittaa selkeästi ja käytännönläheisesti, millaisin monipuolisin viestinnän keinoin erilaisia esteitä, kuten kognitiivisia ja kielellisiä rajoitteita, voidaan kiertää ja poistaa.

Lähikuva-lehti
Palkintosumma: 10 000 euroa

Lähikuva on merkittävä viestintäalan, erityisesti elokuvaan ja audiovisuaaliseen mediakulttuuriin keskittyvä tieteellinen julkaisu. Lehdellä on pitkät, monikymmenvuotiset perinteet. Se tarjoaa tutkijoille tärkeän julkaisufoorumin. Lehti on myös huomattava alan käsitteistön uudistaja.

Helsingin yliopiston viestinnän ja filosofian dosentti, FT Henrik Rydenfelt
Palkintosumma: 5 000 euroa

Henrik Rydenfelt on monialainen, sekä viestinnän että filosofian (erityisesti pragmatismin) alojen aktiivinen tieteellinen julkaisija. Rydenfelt kirjoittaa säännöllisesti ajankohtaisista ja uudentyyppisistä viestinnän etiikkaan kuuluvista kysymyksistä.

”Vastuuta suomen kielen tieteellisen käytön kehittämisestä ei voi sälyttää yksittäisille tutkijoille. Tarvitaan kanavia ja organisaatioita, koulutettuja toimittajia ja toimituskuntia. Palkintoraati on iloinen siitä, että Suomessa on aktiivisia toimijoita, jotta korkeatasoisia lehtiä, kirjoja ja artikkeleita voi ilmestyä”, toteaa tuomariston puheenjohtaja, professori Pirjo Hiidenmaa. Tuomariston muut jäsenet olivat professori Ulla-Maija Forsberg, professori Hannu Nieminen ja yliasiamies Ulla Koski.

Helsingin Sanomain Säätiö haluaa perustamallaan Tiedettä suomeksi -palkinnolla tukea viestinnän alalla tehtävää suomenkielistä tieteellistä julkaisemista ja nostaa sen arvostusta. Palkintosumma on 25 000 euroa. Joka toinen vuosi jaettava palkinto jaetaan seuraavan kerran vuonna 2024.

Lisätietoja:
Professori Pirjo Hiidenmaa, pirjo.hiidenmaa@helsinki.fi, 045 1456 514
Yliasiamies Ulla Koski, ulla.koski@hssaatio.fi, 040 7311 507