Helsingin Sanomain Säätiö käynnistää teemahaun: tutkijoilta pyydetään dataistumista ja sen seurauksia käsitteleviä hakemuksia. Lisätietoa hausta seminaarissa 28.4.

Mediataloissa ja toimituksissa on eletty vuosikymmen data-analytiikan aikaa.  Käyttäjädataan ja yleisöprofiileihin perustuvat suosittelumekanismit jäsentävät yhä keskeisemmin median – niin journalismin kuin muiden mediatuotteiden – kuluttamista. Sosiaalisen median algoritmit määrittävät, mistä Suomi puhuu. Media sekä laajemmin kulttuuri ja yhteiskunta dataistuvat.

Datamassat liikuttavat resurssivirtoja, mutta ne myös muuttavat tiedontuotantoa. Digitaalisten palveluiden käyttäjien datajäljet luetaan tiedoksi siitä, millaisia ihmiset ovat, mitä he haluavat, mitä he ajattelevat. Tietoa tuotetaan metadatan pohjalta – mittaamalla ja  analysoimalla datamassoja, joita kansalaiset ja kuluttajat digipalvelujen käyttäjinä tuottavat. Tämä vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan ja politiikkaan ja muokkaa elämää kaikilla alueilla.

Helsingin Sanomain Säätiö haluaa selvittää dataistumista ja sen seurauksia laajasti niin median ja kulttuurin tuotannon ja tekijöiden kuin yleisön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Teemahaulla säätiö kutsuu tutkijoita selvittämään

  • Miten dataistuminen vaikuttaa yhteiskunnalliseen tiedontuotantoon – journalismista tutkimukseen?
  • Miten data-analytiikka muovaa mediatyön käytäntöjä ja professionaalisia identiteettejä? Miten analytiikan hyödyntäminen vaikuttaa liiketoimintamalleihin ja ansaintalogiikkaan?
  • Miten data-analytiikka muokkaa mediatarjontaa? Muuttaako se suomalaista julkisuutta ja kulttuuria? Keitä puhutellaan ja miten?
  • Miten yleisöt, kuluttajat ja käyttäjät kokevat profiloinnin? Säilyykö luottamus tietovuotojen ja epävakaan turvallisuusympäristön maailmassa?
  • Miten dataistumisesta voidaan keskustella avoimen yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti? Miten sen luonnetta, laadukkuutta, merkityksiä, ongelmia ja mahdollisia sokeita pisteitä voidaan arvioida?

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen hakemukseen pyydetään lähettämään korkeintaan kolmesivuinen ideapaperi, jossa esitellään tutkimusryhmä, valittu näkökulma, tutkimusaineistot ja
-menetelmät sekä hankkeen toteuttamiseen haettava apurahasumma. Ensimmäisen vaiheen haku päättyy keskiviikkona 11.5.2022 klo 9.00.

Toiseen vaiheeseen valitut saavat palautetta varsinaisen hakemuksensa tekoon.

Rahoituspäätökset tehdään syyskuussa.

Lisätietoja: yliasiamies Ulla Koski, ulla.koski@hssaatio.fi

***

Lisätietoa hausta ja keskustelua dataistumisen vaikutuksista

Dataistuva media -seminaarissa

torstaina 28.4.2022 klo 15–17 Päivälehden museossa (Ludviginkatu 2-4).

Seminaaria voi seurata myös striimattuna säätiön YouTube-kanavalla.

Ohjelma

Klo 15.00
Seminaarin avaus Helsingin Sanomain Säätiön hallituksen jäsen, professori Anu Koivunen

Klo 15.15
Professori Elizabeth Losh, William & Mary yliopisto: ”Why Conspiracy Loves Transparency”

Kysymyksiä ja keskustelua

Klo 16.00
Paneelikeskustelu

Verkkopäällikkö Mattias Erkkilä, Svenska Yle
Viestinnän ja median tutkimuksen professori Kaarina Nikunen, Tampereen yliopisto
Apulaisprofessori Minna Ruckenstein, Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus ja Digital Humanities
Uutispäätoimittaja Valtteri Varpela, Iltalehti

Puheenjohtaja: Vastaava tuottaja Ville Seuri, Yleisradio

Klo 17.00
Vapaata ajatustenvaihtoa kevyen tarjoilun kera