Kuva: Ida Pimenoff

Helsingin Sanomain Säätiön vuoden ensimmäiseen apurahahakuun tuli yhteensä 21 ideapaperia.

Säätiön työvaliokunta valitsi 17.2.2022 jatkoon kuusi lupaavinta hanketta, joiden tutkijoita pyydetään tekemään varsinainen apurahahakemus. Säätiön hallitus päättää rahoitettavista hankkeista maaliskuun lopussa.

Lisäksi työvaliokunta myönsi kokouksessaan kuusi pro gradu -stipendiä. 1 500 euron stipendin saivat:

Simo Tuomi, Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos
Työn aihe: Tubetusta vai journalismia – analyysi kenttäteoriaa hyödyntäen

Aino Kivistö, Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos
Työn aihe: Henkilölähteiden asiantuntijuus – kehysanalyysi suomalaisesta ravitsemusuutisoinnista

Alina Koskela, Tampereen yliopisto, informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Työn aihe:  ”Mä haluun pelastaa itseni tältä alalta” – Nuorten toimittajien kokemuksia työuupumisesta toimitusympäristössä

Roosa Welling, Tampereen yliopisto, informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Työn aihe: Uutisjournalismia TikTokissa

Laura Eriksson, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, viestintä
Työn aihe: Mediakriminologia ja ”kansan oikeustajun” ajatus

Mikko Kivenne, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, viestintä
Työn aihe: Journalismin objektiivisuusihanteiden haastajat

Stipendeillä säätiö haluaa tukea opiskelijoiden valmistumista. Valintakriteereinä korostuvat ajankohtaisen tutkimusteeman lisäksi työn eteneminen aikataulussaan ja aktiivinen ote tutkimustyöhön.

Kiitos kaikille tutkimusideansa esittäneille ja onnea stipendinsaajille!