Säätiöiden post doc -pooli järjestää apurahahaun ajalla 15.12.2010–14.1.2011. Poolin kautta myönnettävät apurahat on tarkoitettu väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön ulkomailla. Haun tulokset julkistetaan maaliskuussa 2011.

Suomalaisten säätiöiden perustaman apurahapoolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille yhdestä lähteestä ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava, joustava rahoitus. 

Säätiöiden post doc -pooli järjestää vuosittain kaksi hakua, joissa kussakin jaetaan arviolta 20–30 post doc -apurahaa. Poolin kahdessa ensimmäisessä haussa vuonna 2010 pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 61 tohtorille yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Syksyn 2011 apurahahaku järjestetään 15.8.–15.9.2011. 

Apurahan suuruus määräytyy joustavasti tutkijan tarpeen mukaan. Post doc -apurahalla on tarkoitus kattaa kaikki ulkomailla asumisesta tutkijalle ja tämän perheelle aiheutuvat kustannukset, ja siihen voidaan sisällyttää myös varsinainen työskentelyapuraha. Ehtona on, että tutkimusjakso kestää vähintään yhden lukuvuoden. Useampivuotisiakin apurahoja voidaan myöntää. 

Säätiöiden post doc -poolin perustivat kolmen vuoden kokeilukaudeksi (2010–2012) Emil Aaltosen Säätiö, Helsingin Sanomain Säätiö, Koneen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto sijoittaen pooliin yhteensä 2,5 miljoonaa euroa vuosittain. 

Lisätietoa poolista ja hausta saa Säätiöiden post doc -poolin kotisivuilta, www.postdocpooli.fi , sähköpostiosoitteesta info@postdocpooli.fi sekä koordinaattori Mikko-Olavi Seppälältä, puh. 0400-868 006.