Tuoreen vaikuttavuusarvioinnin mukaan viestinnän ja median tutkimuksen apurahansaajat kokevat säätiön vaikuttaneen vahvasti heidän työuriinsa.

Helsingin Sanomain Säätiö myllersi viestinnän tutkimuksen kentän aloittaessaan toimintansa vuonna 2005. Uusi säätiö moninkertaisti alan tutkimuksen rahoituksen ja ohjasi akateemista tutkimusta käytännönläheisempään ja ajankohtaisempaan suuntaan. Vaikka myöntösummat ovat sittemmin pienentyneet, säätiön yhteiskunnallinen vaikuttavuus on omalla sarallaan yhä hyvin vahvaa, ilmenee tänään julkistetusta Helsingin Sanomain Säätiön vaikuttavuusarvioinnista.

Vaikuttavuusarvioinnilla haluttiin selvittää, millä eri tavoin säätiö vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöönsä ja miten säätiö on tässä tehtävässään onnistunut. Arvioinnin tekivät säätiön tilauksesta Viestintäluotsi Oy:n YTM Pasi Kivioja ja VTT Petro Poutanen.

Helsingin Sanomain Säätiö tukee viestintäalan tutkimusta, sananvapautta ja toimittajien kouluttautumista ulkomaisissa yliopistoissa sekä järjestää Uutisraivaaja-mediainnovaatiokilpailua. Säätiö on toimintansa aikana jakanut apurahoja kaikkiaan 38 miljoonaa euroa. Viime vuonna jaettiin apurahoja 1,5 miljoonaa euroa ja toimittajastipendejä 550 000 eurolla. Lisäksi säätiö ylläpitää Päivälehden museota ja Päivälehden arkistoa.

Ilman Helsingin Sanomain Säätiötä suomalainen viestintätutkimus joutuisi pärjäämään huomattavasti niukemmalla rahoituksella ja tuskin keskittyisi aivan näin käytännöllisiin ja päivänpolttaviin kysymyksiin kuin nykyisin”, Pasi Kivioja arvioi.

Säätiön rahoittaman tutkimuksen käytännönläheisyys ja ajankohtaisuus saivat tutkijoilta paljon kiitosta mutta myös eniten kritiikkiä. Toisaalta oltiin tyytyväisiä säätiön työllistävään vaikutukseen ja tutkimuksen hyödyllisyyteen, mutta samalla arvosteltiin rahoituskausien lyhytjänteisyyttä.

Kiviojan mukaan apurahansaajat pitivät säätiön yhteiskunnallista vaikuttavuutta varsin vahvana ja säätiön merkitystä oman uransa kannalta erittäin suurena. Säätiörahoitus oli muun muassa tuonut tutkijoille kansainvälistä kokemusta ja verkostoja.

Arviointiraportissa todetaan säätiön tukeman tutkimuksen tieteellisen vaikuttavuuden olevan julkaisuanalyysin perusteella yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskitasoa. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi monissa hankkeissa on syntynyt lopputuotoksina muun muassa kirjoja, blogeja, nettisivustoja ja seminaariesityksiä.

Vaikuttavuusarvioinnin tulokset ovat ilahduttavaa luettavaa ja kertovat säätiön onnistumisesta tehtävässään. Mutta myös raportissa esitetty kritiikki on arvokasta, kun mietimme säätiön tulevaa toimintaa”, sanoo säätiön yliasiamies Ulla Koski.

Evaluaatioraporttisivulle tästä.

Raportin kokonaisuudessaan (pdf) voi ladata täältä.

Lisätietoja:
Yliasiamies Ulla Koski
Helsingin Sanomain Säätiö
p. 040 731 1507
ulla.koski@hssaatio.fi

Pasi Kivioja
Viestintäluotsi Oy
p. 040 718 7242
pasi.kivioja@viestintaluotsi.fi