Kuva: Annika Johansson

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus myönsi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan rahoitusta kolmelle tutkimushankkeelle yhteensä 360 000 eurolla.

Sodan sumusta: Suomalaisten sotakirjeenvaihtajien, -kuvaajien ja heidän avustajiensa työ Venäjän-Ukrainan sodassa 2014–2024 -tutkimushanke sai 160 000 euron rahoituksen. Tutkimus tuo uutta tietoa sotajournalismin työkäytännöistä ja sen rajoista viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella apulaisprofessori Turo Uskalin johdolla.

Toinen 160 000 euron suuruinen rahoitus myönnettiin Jyväskylän yliopiston musiikin, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitoksella suoritettavalle tutkimukselle Naisten asialla. Yhteiskunnan muutos ja feminismi suomalaisissa naistenlehdissä 1960–1970-luvuilla. Hanketta johtaa tutkija, dosentti Arja Turunen. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kriittisesti naistenlehtiä yhteiskunnallisen keskustelun areenana ja tuottaa uusi käsitys suomalaisista naistenlehdistä yhteiskunnallisina toimijoina.

Sarjakuvaneuvos Juhani Tolvanen sai 40 000 euron apurahan Sata vuotta Sanomain sarjakuvia -hankkeelle. Siinä kartoitetaan Sanomain sarjakuvien vaiheet vuodesta 1927 sadan vuoden ajalta sekä pohditaan lehtisarjakuvan tulevaisuutta.

Säätiön hallitus on varautunut rahoittamaan Tekoäly ja journalismi -teemahaun hankkeita enintään 500 000 eurolla. Kaksivaiheisen haun ensimmäinen vaihe päättyy 15.5.2023. Hallitus päättää tuettavista hankkeista lokakuussa 2023.

Jatkossa säätiön hallitus tekee rahoituspäätöksiä kaksi kertaa vuodessa, alkukeväästä ja loppusyksystä.

Lisätietoja: yliasiamies Ulla Koski, ulla.koski@hssaatio.fi, 040 73 11 507