Kuva: Ida Pimenoff

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus päätti 19.12.2022 pitämässään kokouksessa jakaa apurahoina 688 000 euroa. Suurin yksittäinen summa, 250 000 euroa, varattiin Uutisraivaaja-innovaatiokilpailuun, joka järjestetään seitsemännen kerran keväällä 2023. Kilpailun tavoitteena on löytää uusia tapoja tehdä journalismia sekä tukea projekteja, jotka uudistavat journalismia ja tiedonvälitystä. Yksittäisen hankkeen saama rahoitus voi olla korkeintaan 50 000 euroa.

Disinformaation muuttuvat muodot: tutkimus suomalaisen uutismedian informaatioresilienssistä -hankkeelle myönnettiin 180 000 euroa. Hankkeessa tutkitaan, miten suomalainen uutismedia on varautunut disinformaation tekoälyä ja koneoppimista hyödyntäviin muotoihin. Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä, ja sitä johtaa VTT Minttu Tikka.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa toteutettava hanke Venäläinen riippumaton journalismi maanpaossa: relevanssia ja resilienssiä etsimässä sai 119 000 euron apurahan. Hankkeessa tarkastellaan muotoutumassa olevaa, Venäjältä pois siirtyneen median ekosysteemiä ja sen tuottamaa journalismia. Hanketta johtaa tutkijatohtori Olga Dovbysh.

Amatöörikuvat ja verkottunut tiedon vahvistaminen Ukrainan sodassa -hankkeelle myönnettiin 109 000 euron apuraha. Tutkimusta johtaa tutkijatohtori Aleksi Knuutila Jyväskylän yliopistosta.

Lisäksi hallitus myönsi 30 000 euroa Barentsin alueen journalistien kansainväliselle koulutus- ja kulttuuriyhteistyöhankkeelle.

Lisätietoja: yliasiamies Ulla Koski, ulla.koski@hssaatio.fi 040 73 11 507