Kuva: Ida Pimenoff

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus myönsi 22.3. apurahoja viidelle hankkeelle.
Kansalliskirjastolle suurapuraha Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien digitointiin.

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus on myöntänyt Kansalliskirjastolle 280 000 euron apurahan Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien lehtiaineistojen digitointiin. Digitointi kattaa lehdet 1940-luvun puolivälistä vuoden 1979 loppuun. Aineistoa on yli puoli miljoonaa sivua.

”Haluamme tällä apurahalla juhlistaa suomalaisen lehdistön 250-vuotisjuhlavuotta ja jo ennakkoon muistaa ensi vuonna 90 vuotta täyttävää Ilta-Sanomia. Digitoituina lehtiaineistot ovat helposti tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden saavutettavissa”, sanoo säätiön yliasiamies Ulla Koski.

Kansalliskirjasto avaa digitoimansa aineiston tutkijoiden ja kansalaisten käyttöön maksutta digi.kansalliskirjasto.fi-palvelussa Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakappalekirjastoissa.

Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskus sai 62 000 euron apurahan hankkeelle, jossa vertaillaan miten käyttöliittymä, eli esimerkiksi painettu lehti tai online-uutisvirta, vaikuttaa lukijoiden tapaan lukea uutisia ja tehdä lukuvalintoja. Hanketta johtaa apulaisprofessori Heikki Heikkilä.

Kaikkiaan säätiö jakoi 431 000 euroa viidelle hankkeelle. Kaikki myönnetyt apurahat osoitteessa https://www.hssaatio.fi/myonnetyt-apurahat/.

Säätiön seuraava apurahahaku järjestetään kaksivaiheisena teemahakuna. Miten media toimii, kun hätä on suuri? -teeman alla tutkijoilta pyydetään kriisiajan viestintään ja journalismiin liittyviä hakemuksia. Ensimmäisen vaiheen hakemusten tulee olla säätiöllä viimeistään 3.5.2021. Hallitus tekee päätökset myönnettävistä apurahoista syyskuussa. Lisätietoa teemahausta: https://www.hssaatio.fi/miten-media-toimii-kun-hata-on-suuri/.

Lisätietoja:
Yliasiamies Ulla Koski, 040 73 11 507, ulla.koski@hssaatio.fi
Yhteys- ja projektipäällikkö Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, 050 318 2320, pirjo.karppinen@helsinki.fi