Kuva: Ida Pimenoff

Helsingin Sanomain Säätiö käynnistää teemahaun: tutkijoilta pyydetään kriisiajan viestintään ja journalismiin liittyviä hakemuksia.

Tutkimushankkeet voivat liittyä erilaisiin kriiseihin, onnettomuuksiin, luonnon tai yhteiskuntien yllättäviin myllerryksiin tai muihin poikkeustilanteisiin. Hakemuksessa voi tarkastella vallitsevaa koronapandemiaa, mutta hankkeet voivat koskea myös aiempia kriisejä (esim. vuoden 2001 WTC-torneihin kohdistunutta terrori-iskua tai vuoden 2004 tsunamia) tai eri kriisien vertailua.

Hankkeet voivat käsitellä esimerkiksi:

Miten asiantuntijatieto, viranomaistoiminta, journalismi ja kansalaisten oma media-aktiivisuus toimivat nopeatempoisessa kriisin käsittelyssä?

Miten tiedon ja tietolähteiden epävarmuus vaikuttaa toimittajan työhön?

Millaisia vaikutuksia kriiseillä on journalistisiin työkäytäntöihin?

Miten kriisit näkyvät journalistisissa sisällöissä?

Kuinka onnistunut/epäonnistunut kriisiviestintä vaikuttaa ”kohteen” mediajulkisuuteen/some-käyttäytymiseen ja kriisistä selviytymiseen?

Voidaanko kriisin julkisuutta oikeasti ohjailla ja ketä se palvelee?  Viestintäammattilaiset yrittävät ohjata kriisiviestintätilanteita, mutta mitä silloin jää pimentoon/huomaamatta? Ehkä kansalaisten kannalta juuri ne olennaiset asiat?

Miten kriisit vaikuttavat päättäjien, viranomaisten ja median suhteisiin?

Miten kuluttajat käyttäytyvät hankkiessaan kriisiajan tietoa, millaisia kriisitiedon ekosysteemeitä syntyy ja miten eri kanavat asettuvat keskusteluun ja yhteistyöhön?

Kaksivaiheinen haku

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen hakemus lähetetään sähköisen apurahajärjestelmän kautta viimeistään 3.5.2021 klo 9.00. Hakemukseen toivotaan korkeintaan kolmesivuisia ideapapereita, joissa esitellään tutkimusryhmä, valittu näkökulma, tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä hankkeen toteuttamiseen haettava apurahasumma.

Hakemukseen pyydetään merkittäväksi tutkimusalaksi Kriisiviestintä.

Jatkoon valittavat haastatellaan touko-kesäkuun vaihteessa. Haastattelusta saa palautteen, jota voi hyödyntää jatkohakemuksessa.

Kaikilta haastatteluun kutsutuilta pyydetään jatkohakemus, joka sisältää tarkan tutkimussuunnitelman ja budjetin.

Jatkohakemus tehdään sähköisessä apurahajärjestelmässä täydentämällä aiemmin lähetettyä ensimmäisen vaiheen hakemusta.

Säätiön hallitus tekee rahoituspäätökset syyskuussa.

Säätiö ei ole määritellyt haettavan summan suuruutta tai hankkeen toivottua kestoa. Säätiö ei ole myöskään varannut hakuun tiettyä rahasummaa.

Kannustamme hakijoita yliopistojen ja tieteiden väliseen yhteistyöhön.

Lisätietoja: yliasiamies Ulla Koski, ulla.koski@hssaatio.fi.