Nuoret tohtorit voivat tuoda uutta media- ja viestintäalan yrityksiin. Kuva: Ida Pimenoff

Helsingin Sanomain Säätiö on liittynyt mukaan Post Docs in Companies -ohjelmaan, joka pyrkii yhdistämään nuorten tohtoreiden osaamisen ja yritysten kehittymishalun. Syksyn hakukierros on auki 15.9.–31.10.2019.

Helsingin Sanomain Säätiö liittyi syyskuussa kymmenentenä tukijana Post Docs in Companies -ohjelmaan (PoDoCo).  Ohjelman tarkoituksena on työllistää tuoreita tohtoreita yrityksiin ja näin edistää liiketoiminnan uudistumista. Vuonna 2015 alkaneessa PoDoCo-ohjelmassa säätiö on ensimmäinen media-alan rahoittaja.

”Haluamme olla mukana tukemassa viestinnän alalta väitelleiden nuorten urapolkua yritysmaailmassa sekä auttaa mediayrityksiä menestymään yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa. Laadukasta mediaa ja luotettavaa journalismia tarvitaan tänä päivänä ehkä enemmän kuin pitkään aikaan aiemmin”, sanoo säätiön yliasiamies Ulla Koski.

PoDoCo-ohjelman kautta tohtorit voivat tuoda mediayrityksiin uutta, tuoretta osaamista ja näkemystä. Säätiö suhtautuu rahoitettaviin tutkimuskohteisiin avoimesti.

”Ajattelemme viestinnän alaa laajasti: tukemamme tohtori voi olla väitellyt ns. perinteiseltä viestinnän alalta tai hän voi yhtä hyvin olla medialiiketoimintaan tai median uusiin teknologioihin perehtynyt osaaja”, sanoo Koski.

Apurahahaku kahdesti vuodessa

PoDoCo-ohjelmaa koordinoi yritysten ja yliopistojen omistama DIMECC oy, joka toteuttaa apurahahaun. Haku on kahdesti vuodessa, ja syksyn 2019 hakukierros käynnistyy sunnuntaina 15. syyskuuta. Hakea voi 31. lokakuuta asti.

PoDoCo-tukea haetaan siis ohjelman, ei säätiön kautta. Helsingin Sanomain Säätiö tekee lopulta päätöksen omaa alaansa koskevista tutkimushankkeista. Ohjelman kautta voi hakea rahoitusta kaikille tieteen aloille.

Ohjelma on tarkoitettu juuri väitelleille tai pian väitteleville tohtoreille. DIMECC myös avittaa tutkijoita ja yrityksiä löytämään toisensa. Tutkimuskaudet ovat 1–2 vuoden mittaisia: ensin apurahakausi ja sitten soveltavaa työskentelyä yrityksessä.

Tarkemmin hakuun voi tutustua PoDoCo-ohjelman sivuilla.

Ohjelman muut rahoittajat ovat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto, Liikesivistysrahasto, Svenska Kulturfonden, Tekniikan Edistämissäätiö, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Kaute-säätiö, Paulon säätiö ja Maa- ja vesitekniikantuki ry.