Kuva: Ida Pimenoff

Säätiön apurahakäytäntö on muuttumassa. Apurahahaut ovat jatkossa pääsääntöisesti kaksivaiheisia.

Ensimmäisessä vaiheessa hakija lähettää ideapaperin, josta käy ilmi tutkimuksen pääkohdat. Ideapapereiden perusteella säätiö valitsee hankkeet toiseen vaiheeseen. Toisen vaiheen hakemus sisältää yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman, budjetin ja muut keskeiset liitteet.

Vuoden 2021 viimeiseen apurahahakuun (päätöskokous joulukuussa) tarkoitetut ideapaperit tulee lähettää viimeistään 4.10. klo 9.00. Haussa ei ole teemaa, joten ideapaperit voivat käsitellä mitä tahansa mediaan, viestintään ja sananvapauteen liittyvää tutkimusaihetta.

Lisätietoa