Takarivissä vasemmalta: Teemu Luukka, Pekka Aula, Antero Mukka ja Matti Kalliokoski. Eturivissä vasemmalta: Anu Koivunen, Laura Saarikoski ja Pirjo Hiidenmaa. Kuvasta puuttuu keväällä 2022 valittu varajäsen Virpi Tuunainen. Kuva: Ida Pimenoff

Helsingin Sanomain Säätiön apurahoista ja koko muusta toiminnasta päättää säätiön hallitus.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Helsingin Sanomien päätoimittaja Antero Mukka. Varapuheenjohtajan tehtävää hoitavat Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidenmaa ja Suomen Tiedeakatemian pääsihteeri Pekka Aula. Varsinaisina jäseninä toimivat Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Laura Saarikoski ja Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen professori Anu Koivunen. Varajäseniä ovat Helsingin Sanomien politiikantoimittaja Teemu Luukka sekä Suomen Kuvalehden, Parnasson ja Kanavan päätoimittaja Matti Kalliokoski.

Mitä säätiön hallituksen jäsenet ajattelevat mediatutkimuksen tämänhetkisestä tilasta ja tulevaisuudesta? Mikä on säätiön rooli tutkimusrahoittajana? Entä millainen on hyvä apurahahakemus? Muun muassa näitä kysymyksiä hallituksen jäsenet ovat saaneet pohdittavakseen kukin vuorollaan Reetta Rädyn haastattelussa:

Antero Mukka: Journalismin rahoitus ei ole ”ulkojournalistinen asia”

Pirjo Hiidenmaa: ”Jos ei saa apurahaa, ideaa voi jalostaa ja hakea uudestaan”

Pekka Aula: ”Tämä on todella päräyttävää aikaa olla viestinnäntutkija”

Laura Saarikoski: ”Journalismi on paljon kiinnostavammassa vaiheessa kuin silloin, kun aloitin opinnot”

Anu Koivunen: ”Säätiörahoitus on se, mikä saa humanistit hengittämään”

Teemu Luukka: ”Dataistuminen on median suuren murroksen ydin, koko homman nimi”

Matti Kalliokoski: ”Yhteiskunnassa tarvitaan myös rahaa, joka hakee tuloksensa henkisen kehityksen kautta”

Virpi Tuunainen: ”Monitieteellinen ote sopii hyvin median tutkimiseen”

Haastattelut on tehty syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Hallituksen jäsenten yksityiskohtaisemmat cv-tiedot löytyvät säätiön esittelysivulta.