Matti Posio
Innovation Journalism Program
Stanford University, California, USA
Journalism Fellow 2010

Kurkistus tulevaisuuteen: innovaatiota ja journalismia
Loppuraportti (pdf)