Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksessa haettavaan journalistiikan vierailevan professorin virkaan on tänä vuonna hakenut kaikkiaan 26 journalistia.

Viisivuotinen lahjoitusvirka täytetään aina vuodeksi kerrallaan. Tehtävää hoitaa parhaillaan ulkoasupäällikkö Hannu Pulkkinen. Häntä aiemmin virassa ovat olleet: toimituspäällikkö Hanna Rajalahti, toimittaja Heikki Hellman ja päätoimittaja Hannu Olkinuora. Vierailuprofessuurin tavoiteena on lähentää toisiinsa journalismin kentän ammattilaisten kokemusta ja alan tutkimusta ja opetusta.