Minna Passi
Hanna Nikkinen
Johannes Kotkavirta

Columbia University
Graduate School of Journalism
2013 Summer Investigative Reporting Course

Columbian yliopiston tutkivan journalismin kesäkurssilaisten loppuraportit
Minna Passi (pdf)
Hanna Nikkanen (pdf)
Johannes Kotkavirta (pdf)