Päivälehden arkisto kerää journalistien kokemuksia koronavirustilanteesta. Tarkoituksena on kerätä aineisto, joka peilaa journalistien käsityksiä ja kokemuksia, kuvaa kriisin vaikutuksia journalistien työhön ja elämäntilanteeseen ja tallentaa juuri tämän poikkeuksellisen tilanteen tuottamia ajatuksia ja tunnelmia.

Kysely on osoitettu kaikille journalistista työtä tekeville.

Keruuseen voi vastata 30.3.–13.4. Kysely on toteutettu yhdessä Journalistiliiton kanssa.

Vastaukset tallennetaan Päivälehden arkistoon, jossa ne ovat muun muassa media- ja historiantutkijoiden käytössä.

Linkki kyselyyn