Sananvapaus on oikeusvaltion ja demokratian perusta. Sananvapaus edellyttää ilmaisuvoimaista kieltä ja taitoa käyttää kieltä täsmällisesti. Kirjoitettuja tekstejä tuotetaan enemmän kuin koskaan, eikä julkaisukynnystä ole. On tarpeen kirkastaa sitä, mitä on journalistinen kirjoittaminen ja mitä on taitava journalistinen kirjoittaminen.

Helsingin Sanomain Säätiö perusti syksyllä 2021 uuden journalistipalkinnon kirjoittaville toimittajille. Toimittaja Ilkka Malmbergin nimeä kantavan palkinnon tarkoitus on kannustaa hyvään ja asioihin perehtyvään kirjoittamiseen journalistisessa työssä ja osoittaa, mitä hyvä journalistinen kirjoittaminen parhaimmillaan on. Palkinnon tarkoitus on myös nostaa journalistisen työn laatukriteereitä ja ammatin arvostusta.

Ilkka Malmberg -palkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa perjantaihin 26.8.2022 klo 16.00 saakka. Ehdotukset perusteluineen pyydetään lähettämään osoitteeseen ulla.koski@hssaatio.fi.

Ilkka Malmberg

Ilkka Malmberg (1954–2016) teki hyvin poikkeuksellisen uran toimittajana, joka uudisti suomalaista journalismia monin tavoin. Lukijat oppivat tunnistamaan hänen kirjoituksensa, ja hänen juttujaan luettiin usein juuri kirjoittajan vuoksi.

Malmberg oli tarkka kielestä. Hän keräsi juttujaan varten valtavan tietoaineiston ja näki paljon vaivaa löytääkseen asioille parhaan ilmaisun. Hän oli yhtä tarkka kirjoittaessaan vain muutaman kappaleen mittaista lyhyttä kirjoitusta kuin tehdessään laajaa reportaasia.

Palkintokriteerit

Ilkka Malmberg -palkinto voidaan myöntää toimittajalle,


joka osaa käyttää suomen kieltä tarkoituksenmukaisella tavalla, taitavasti, tarkasti ja kekseliäästi,

joka karttaa sekä kuluneita ilmaisuja että muotisanoja,

joka on tietoinen kielen eri rekistereistä ja osaa käyttää niitä,

joka ei pyri esiintymään erityisasiantuntijana eikä rehvastele tiedoillaan,

joka saa lukijan kiinnostumaan asioista, joista tämä ei ollut vielä äsken kiinnostunut,

joka valppaasti vahtii ajassa liikkuvia asioita ja yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia,

jonka teksteissä asiat nähdään eri näkökulmista kuin mihin on totuttu,

jonka tehtävänä ei ole sanoa sitä, mitä kaikki muutkin sanovat, vaan nimenomaan jotain muuta,

jonka kirjoitukset perustuvat huolelliseen tiedonhankintaan,

jonka kirjoitusten tarkoitus ei ole luoda kirjoittajansa mediapersoonaa tai henkilöbrändiä,

jonka tekstit ovat luettavia ja ymmärrettäviä,

jonka journalismi palvelee lukijaa.

Ilkka Malmberg -palkinto 2022

Voittajan valitsee raati, johon kuuluvat

Helsingin Sanomain Säätiön hallituksen puheenjohtaja Antero Mukka (puheenjohtaja)
Äidinkielen opettajain liiton puheenjohtaja Irene Bonsdorff
Tutkija, dosentti Janne Saarikivi
Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen toimittaja Teppo Sillantaus
Helsingin Sanomain Säätiön yliasiamies Ulla Koski (sihteeri)

Voittaja julkistetaan syyskuussa 2022.

Lisätietoja: ulla.koski@hssaatio.fi, 040 7311 507