Markus Itkonen
Markus Itkonen
Näyttelyn käsikirjoittaja Markus Itkonen

Tunnetko_Tyypin-näyttely02
Typografian merkillinen maailma esillä Päivälehden museolla.

Tunnetko_Tyypin-näyttely03
Voit tutustua kirjainmuotoilijoitten työhön ja nähdä, millaisia eri työvaiheita niissä on.

Lukemalla vastaanotamme päivittäin valtavan määrän informaatiota. Kirjaimet, joilla informaatio meille välitetään, ovat syntyneet monivaiheisen työn tuloksena. Päivälehden museon Tunnetko tyypin? -näyttelyssä pääsee kurkistamaan kirjainten taakse.

Tait. tri Markus Itkosen käsikirjoittama näyttely avaa näköalan typografian merkilliseen maailmaan. Näyttely antaa näkökulmia sekä kirjainmuotoiluun ja kirjaintyyppien käyttöön. Se pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monelle kävijälle sekä jotain tuttua että jotain uutta. Pääset tutustumaan muutamaan suomalaiseen nykypäivän kirjainmuotoilijaan ja heidän töihinsä ja näet, millaisia työvaiheita kirjainten suunnittelussa on. Konkreettiset esimerkit osoittavat, kuinka moninaisia käyttötarpeita kirjaintyypeillä on. Eikä kirjainmuotoilussakaan vältytä muotisuuntausten vaikutuksilta.

Esillä on kirjaintyyppejä, joiden luettavuutta katsoja voi arvioida. Entä tunnistatko yrityslogon, josta on esillä vain yksi kirjain? Näyttöruudun avulla voit arvioida, miten silmälääkärin testitaulun tavallisin kirjaintyyppi vaikuttaa näkötestin tulokseen. Paranisiko tulos, jos se vaihdettaisiin toisella tapaa muotoiltuihin kirjaimiin?

Näyttely on Päivälehden museon, suomalaisen kirjan museo Pukstaavin ja viestintämuseo Rupriikin yhteistuotantoa.

Päivälehden museo