Suomalaiset toimittajat arvostavat talouspolitiikan asiantuntijoita mutta kaipaavat talouspolitiikasta käytävään keskusteluun lisää moniäänisyyttä

Talouspolitiikkaa käsittelevät suomalaiset toimittajat pitävät julkista keskustelua talouspolitiikasta asiantuntevana mutta kaipaavat siihen lisää moniäänisyyttä, selviää Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Suomalaiset toimittajat luottavat laajalti esimerkiksi Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen PT:n kaltaisten tutkimuslaitosten talouspoliittiseen asiantuntemukseen. Yksityisten pankkien samoin kuin työmarkkinajärjestöjen asiantuntemukseen toimittajat suhtautuvat sen sijaan hieman epäilevämmin.

Suomalaiset toimittajat pitävät talouspolitiikasta käytävää julkista keskustelua asiantuntevana ja laadukkaana mutta kaipaavat siihen lisää moniäänisyyttä ja riippumattomien tutkijoiden panosta.

Tulokset käyvät ilmi Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijatohtorin Timo Harjuniemen kirjoittamasta tutkimusraportista Asiantuntijoita vai asiansa ajajia? Suomalaisten toimittajien näkemyksiä talouspolitiikan asiantuntijuudesta. Tutkimusta varten haastateltiin talouspolitiikkaa seuraavia suomalaistoimittajia. Lisäksi aineistoa kerättiin talouden ja politiikan toimittajille lähetetyllä kyselytutkimuksella.

Tutkimuksessa kartoitettiin toimittajien näkemyksiä suomalaisesta talouspoliittisesta keskustelusta ja erilaisista talouspolitiikan asiantuntijoista. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin toimittajien näkemyksiä muun muassa puolueiden talouspoliittisesta asiantuntemuksesta. Puolueista kokoomus erottautuu toimittajien mukaan edukseen talouspoliittisella osaamisellaan. Perussuomalaisten talouspoliittiseen asiantuntemukseen luotetaan tutkimuksen perusteella vähiten.

Tutkimusraportti on osa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa Talousviisaat julkisuuden vaikuttajina -tutkimushanketta. Säätiön lisäksi tutkimusta on rahoittanut Palkansaajasäätiö.

Tutkimusraportti

Lisätietoa:
Tutkijatohtori Timo Harjuniemi, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
puh: 050 520 5854
sähköposti: timo.harjuniemi@helsinki.fi