Ville Juutilainen
Ilkka Karisto
Anu-Elina Lehti
Columbia University
Graduate School of Journalism
2017 Summer Investigative Reporting Course

Columbian yliopiston Tutkivan journalismin kesäkurssilaisten loppuraportit

Ville Juutilainen (pdf)
Ilkka Karisto (pdf)
Anu-Elina Lehti (pdf)