Hanna Asikainen
Vietintästipendiaatti, Suomen YK-edustusto ja vaihto-opiskelija
New York University, Arthur L. Carter Journalism Institute
Lukuvuosi 2016-2017

Loppuraportti (pdf)