Fragmenta membranea -tietokanta sisältää 9319 digitoitua pergamenttilehteä, jotka ovat peräisin noin 1500 käsin kirjoitetusta kirjasta. Kokoelma sisältää hyvin monipuolista materiaalia 900- ja 1000-lukujen taitteesta aina 1500-luvun puoliväliin. Käsikirjoituslehdistä 64 % on peräisin erilaisista liturgisista käsikirjoituksista, 16 % edustaa juridiikkaa ja 14 % teologiaa eri muodoissaan. Raamattuja ja hagiografiaa on kumpaakin noin 3 % kokoelman pergamenttilehdistä. Syntyhistoriansa vuoksi Fragmenta membranea -kokoelman käsikirjoitukset ovat aniharvoja poikkeuksia lukuun ottamatta latinankielisiä.

Helsingin Sanomain Säätiö on ollut rahoittamassa projektia.

http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/