Kilpailu työmarkkinoilla kovenee. Asiantuntijoita pyydettiin kertomaan, miten journalisti pärjää kymmenen vuoden kuluttua.

Veera Luoma-aho tiivistää muutoksen puroiksi ja koloiksi: Yhä useamman tulot eivät ole varmaa kuukausipalkkavirtaa vaan kertyvät pienistä puroista. Purojen lisäksi toimittaja  voi löytää vastauksensa kolosta. Tietyn alan erinomaisesti hallitseva toimittaja  voi onnistua kaivamaan itselleen mediakentältä kolon, josta muodostuu tyydyttävö työura.

Pekka Pekkala kirjoittaa työkalujen tuntemisesta. Yksi journalistille hyödyllinen piirre, joka ei varmasti menetä merkitystään, on kyky ja halu kertoa asioista totuudenmukaisesti. Mitä välineet ja julkaisukanavat ikinä ovatkaan, niitä pitää osata hyödyntää.

”Uskon, että ainakin automaatiolla tulee olemaan nykyistä suurempi rooli. Jo nyt koneet pystyvät tekemään puolestamme urheilu- ja pörssiuutisia. Koneessa on se hyvä puoli, että kun se saa oikeat faktat, se ei yleensä tee virheitä.”

Journalisti 2.5.2013