Pienempi_koko

Tutkimustuloksia esitteli YTT Heikki Heikkilä, Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET). Valokuva: Eva Persson

Video ja teksti: Ulla Koski

Helsingin Sanomain Säätiön tukeman suurhankkeen Kohti kiinnostavaa journalismia loppuseminaari järjestettiin Päivälehden museossa maanantaina 19.11.2012. Kolmen suomalaisyliopiston – Tampereen, Jyväskylän ja Helsingin – yhteisessä tutkimuksessa selvitettiin journalismin kiinnostavuutta: miten kiinnostavuus syntyy, jos on syntyääkseen.

Tutkijoiden mielestä journalismin kiinnostavuus ei ole ensisijaisesti tekstien ominaisuus vaan se syntyy journalismin vastaanotossa, sosiaalisissa verkostoissa.

Tutkimuksesta käy ilmi, että ihmiset ovat edelleen kiinnostuneita ”kovista” uutisista ja että he keskustelevat mielellään isoista yhteiskunnallisista ongelmista.

Kiinnostavuudesta keskustelemassa olivat Ilta-Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi, yliopistonlehtori Anu Kantola Helsingin yliopistosta ja tutkimuspäällikkö Mirja Liikkanen Tilastokeskuksesta. Keskustelua johdatteli tutkija-toimittaja Johanna Vehkoo.

Kaius Niemi totesi, ettei kiinnostavuus tarkoita köykäisyyttä: myös vakavista ja yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista voidaan ja pitää kirjoittaa kiinnostavasti.

Anu Kantola puolestaan kaipasi journalismilta kantaaottavuutta, ei vain asioiden mahdollisimman puolueetonta ja tasapuolista käsittelyä.

Seminaarin avannut Helsingin Sanomain vastaava päätoimittaja Mikael Pentikäinen korosti, että meneillään olevassa median murroksessa on tärkeää pystyä luomaan kannattavia liiketoimintamalleja. Vain näin laadukkaan journalismin tekeminen on mahdollista myös tulevaisuudessa.

Hankkeen tutkijoina ovat toimineet YTT Heikki Heikkilä ja YTT Laura Ahva (Tampereen yliopisto, COMET), FM Jaana Siljamäki (Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos) sekä VTL Sanna Valtonen (Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, viestinnän oppiaine).

Kohti kiinnostavaa journalismia -hankkeen tuloksena on kirjoitettu kirja nimeltä Kelluva kiinnostavuus: Journalismin merkitys ihmisten sosiaaliset verkostoissa (Vastapaino, marraskuu 2012). Tiivistelmä tutkimuksesta on luettavissa täältä.