Vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa myönnettiin kaksi apurahaa.

Säätiö päätti tukea Helsingin yliopiston tutkimusta, joka selvittää yleisön näkemyksiä ja luottamusta mediaan. Suunnatun Media 2030 -haun toiseen vaiheeseen valittiin viisi hanketta.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa ryhdytään selvittämään suomalaisten näkemyksiä perinteisen uutismedian ja sosiaalisen median vallasta, auktoriteetista ja luottamuksesta. Dosentti Janne Matikaisen johtama Tunteet pelissä: Median auktoriteetti ja yleisön luottamus -tutkimushanke saa Helsingin Sanomain Säätiöltä 134 630 euron apurahan. Säätiön hallitus päätti asiasta kokouksessaan 13.12.

”Luottamus mediaan on ollut koetuksella viime vuosina, sillä erityisesti keskustelu totuuden jälkeisestä ajasta, valeuutisista ja informaatiovaikuttamisesta ovat vahvistaneet käsitystä median oletetusta vallasta, mutta samalla rapauttaneet uskoa kokonaisten viestintäjärjestelmien toimivuuteen”, sanoo hankkeen johtaja Janne Matikainen. ”Tämän vuoksi on tärkeää saada seurantatietoa yleisön käsityksistä median auktoriteetista ja vallasta sekä luottamuksesta mediaa kohtaan.”

Säätiön hallitus valitsi torstaina myös viisi hanketta Media 2030 -haun jatkoon. Syyskuussa käynnistettyyn kaksivaiheiseen suunnattuun hakuun tuli 22 hanke-ehdotusta. Ensimmäisen vaiheen haussa tutkijoilta pyydettiin ideoita median tulevaisuuden kannalta keskeisistä tutkimusaiheista ja -ongelmista.

Säätiö tekee päätökset rahoitettavista Media 2030 -hankkeista keväällä 2019. Hankkeiden toteuttamiseen on varattu yhteensä 500 000 euroa.

Vuonna 2018 Helsingin Sanomain Säätiö on myöntänyt apurahoja ja toimittajastipendejä kaikkiaan 1,7 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja:

Yliasiamies Ulla Koski, 040 7311 507, ulla.koski@hssaatio.fi
Asiamies Saila Linnahalme, 0400 897 213, saila.linnahalme@hssaatio.fi

YTT, dosentti Janne Matikainen, 050 317 5028, janne.matikainen@helsinki.fi

 

Kaikki myönnetyt apurahat: https://www.hssaatio.fi/myonnetyt-apurahat/