Helsingin Sanomain Säätiön hallitus myönsi vuoden viimeisessä kokouksessa 11.12.
447 200 euroa neljälle hankkeelle.

Suurin yksittäinen apuraha, 215 000 euroa, myönnettiin OTT Taina Pihlajarinteen johtamalle hankkeelle, jossa tutkitaan tekoälyjournalismin oikeudellisia kysymyksiä. Tutkimuksen tavoitteena on mm. tuottaa ratkaisuehdotuksia lainsäädäntötyöhön ja tarjota käytännön toimijoille oikeudellisia työkaluja sovellusten kehittämiseen. Tutkimuksen suorituspaikka on Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Kaksivuotinen hanke alkaa toukokuussa 2018.

Säätiö on valinnut myös vuoden 2018 toimittajastipendiaatit. Oxfordin yliopiston yhteydessä toimivaan Reuters-instituuttiin on valittu Aura Lindeberg Yleisradiosta, Berliinissä sijaitsevaan Freie Universitätiin freelance-toimittaja Mari Lukkari, Fudanin yliopistoon Shanghaihin Risto Salminen sanomalehti Karjalaisesta ja Tanskan Aarhusissa toimivaan Constructive Instituteen Silja Raunio Yleisradiosta. Lisäksi säätiö tekee yhteistyötä yhdysvaltalaisten USC Annenbergin ja Columbian yliopiston sekä World Press Instituten kanssa. Vastaanottavat tahot tekevät lopulliset valinnat säätiön suositusten pohjalta vuoden 2018 puolella. Kaikkiaan stipendiä haki 51 toimittajaa.

Helsingin Sanomain Säätiö on jakanut vuonna 2017 apurahoina ja stipendeinä yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2018 säätiö on varannut apurahoihin ja stipendeihin kaksi miljoonaa euroa.

Kaikki säätiön myöntämät apurahat osoitteessa https://www.hssaatio.fi/myonnetyt-apurahat/

Lisätietoja: yliasiamies Ulla Koski, 040 73 11 507; OTT Taina Pihlajarinne, 040 412 9050