TIEDOTE

Ville Pitkäsen ja Mari K. Niemen artikkeli yhteiskuntatieteilijöiden näkemyksistä koskien  julkista asiantuntijuutta.

Yhteiskuntatieteilijöillä on näkyvä asiantuntijarooli suomalaisessa julkisessa keskus-telussa. Kuitenkin vain pieni osa tutkijoista esiintyy aktiivisesti alansa asiantuntijoina mediassa. Millaiset tekijät vaikuttavat tutkijoiden haluun ottaa vastaan julkinen asiantuntijarooli ja kuinka toimittajat valitsevat käyttämänsä asiantuntijat? Miten tutkijoiden asiantuntemus saataisiin laajemmin journalistisen median käyttöön?