Helsingin Sanomain Säätiö pyytää ehdotuksia Tiedettä suomeksi -palkinnon saajiksi. Kolmatta kertaa jaettavan palkinnon tarkoituksena on tukea viestinnän alalla tehtävää suomenkielistä tieteellistä julkaisemista ja nostaa sen arvostusta.

Palkinto voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, kustantamolle tai muulle yhteisölle. Palkinnon myöntämisen edellytyksenä on, että palkittava taho on julkaissut viestinnän alaa koskevia korkeatasoisia julkaisuja suomeksi tai muuten edistänyt alan suomenkielistä julkaisemista vuosina 2022–2023. Palkintoa ei voida myöntää kääntäjille tai käännöksille.

Palkinnon suuruus on 25 000 euroa. Palkinto voidaan jakaa korkeintaan kolmen saajan kesken ja se myönnetään 3.4.2024 mennessä tulleiden ehdotusten pohjalta.

Jos palkintoehdotus on tieteellinen julkaisu, sen voi lähettää joko digitaalisena tai painettuna. Muista ehdokkaista pyydetään tekemään vapaamuotoinen esitys. Ehdotukseen tulee liittää perustelut palkinnon myöntämiselle.

Palkinnon voittaja julkistetaan huhtikuun lopussa.

 

Lisätietoja ja ehdotukset palkittavista:

Yliasiamies Ulla Koski, puh. 040 7311 507, ulla.koski@hssaatio.fi

tai

Helsingin Sanomain Säätiö
Korkeavuorenkatu 28
00130 Helsinki

 

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat

säätiön varapuheenjohtaja, professori Pirjo Hiidenmaa
professori Anne Mäntynen
FT, julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki
yliasiamies Ulla Koski

 

Helsingin Sanomain Säätiö jakaa Tiedettä suomeksi -palkinnon joka toinen vuosi. Palkinto on jaettu aiemmin vuosina 2020 ja 2022.