Kuva: Aikku Meura

Ilkka Malmberg -palkinto jaetaan marraskuussa 2023. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa.

Toimittaja Ilkka Malmbergin nimeä kantavan palkinnon tarkoitus on kannustaa hyvään ja asioihin perehtyvään kirjoittamiseen journalistisessa työssä ja osoittaa, mitä hyvä journalistinen kirjoittaminen parhaimmillaan on. Palkinnon tarkoitus on myös nostaa journalistisen työn laatukriteereitä ja ammatin arvostusta. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2022.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa 23. lokakuuta 2023 klo 9.00 saakka. Ehdotukset perusteluineen ja juttunäytteineen pyydetään lähettämään osoitteeseen ulla.koski@hssaatio.fi.

Voittajan valitsee raati, johon kuuluvat

Helsingin Sanomain Säätiön hallituksen puheenjohtaja Antero Mukka (puheenjohtaja)
Toimittaja, kirjailija Minna Lindgren
Toimittaja, kirjailija Matti Rönkä
Toimittaja Tuomas Manninen, Ilkka Malmberg -palkinnon voittaja 2022
Helsingin Sanomain Säätiön yliasiamies Ulla Koski (sihteeri)

Voittaja julkistetaan marraskuussa 2023.

Palkintokriteerit

Ilkka Malmberg -palkinto voidaan myöntää toimittajalle,


joka osaa käyttää suomen kieltä tarkoituksenmukaisella tavalla, taitavasti, tarkasti ja kekseliäästi,

joka karttaa sekä kuluneita ilmaisuja että muotisanoja,

joka on tietoinen kielen eri rekistereistä ja osaa käyttää niitä,

joka ei pyri esiintymään erityisasiantuntijana eikä rehvastele tiedoillaan,

joka saa lukijan kiinnostumaan asioista, joista tämä ei ollut vielä äsken kiinnostunut,

joka valppaasti vahtii ajassa liikkuvia asioita ja yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia,

jonka teksteissä asiat nähdään eri näkökulmista kuin mihin on totuttu,

jonka tehtävänä ei ole sanoa sitä, mitä kaikki muutkin sanovat, vaan nimenomaan jotain muuta,

jonka kirjoitukset perustuvat huolelliseen tiedonhankintaan,

jonka kirjoitusten tarkoitus ei ole luoda kirjoittajansa mediapersoonaa tai henkilöbrändiä,

jonka tekstit ovat luettavia ja ymmärrettäviä,

jonka journalismi palvelee lukijaa.

Ilkka Malmberg

Ilkka Malmberg (1954–2016) teki hyvin poikkeuksellisen uran toimittajana, joka uudisti suomalaista journalismia monin tavoin. Lukijat oppivat tunnistamaan hänen kirjoituksensa, ja hänen juttujaan luettiin usein juuri kirjoittajan vuoksi.

Malmberg oli tarkka kielestä. Hän keräsi juttujaan varten valtavan tietoaineiston ja näki paljon vaivaa löytääkseen asioille parhaan ilmaisun. Hän oli yhtä tarkka kirjoittaessaan vain muutaman kappaleen mittaista lyhyttä kirjoitusta kuin tehdessään laajaa reportaasia.

 

Lisätietoja: ulla.koski@hssaatio.fi, 040 7311 507